Hlavní obsah

škodit

Vyskytuje se v

detriment: to the detriment of sthk újmě, ke škodě, na úkor/újmu čeho

detrimental: be detrimental to sthmít neblahý vliv na co, škodit čemu

harmful: be harmful to sb/sthškodit komu/čemu

injurious: be injurious to healthbýt zdraví škodlivý, škodit zdraví