Hlavní obsah

škodit

Vyskytuje se v

detriment: k újmě, ke škodě, na úkor/újmu čehoto the detriment of sth

detrimental: mít neblahý vliv na co, škodit čemube detrimental to sth

harmful: škodit komu/čemube harmful to sb/sth

injurious: být zdraví škodlivý, škodit zdravíbe injurious to health

škodit: škodit zdravíbe bad for sb's health