Hlavní obsah

svědčit

Vyskytuje se v

křivě: křivě svědčit/vypovídattestify falsely, give false testimony

indicative: naznačovat co, ukazovat na co, svědčit o čembe indicative of sth

stand: jít svědčit, předstoupit jako svědekpráv. take the stand

testament: vypovídat, svědčit o čembe a testament to sth

testify: svědčit proti/ve prospěch komutestify against/in favour of sb

agree: Chilli mi nesvědčí.Chilli doesn't agree with me.

svědčit: svědčit proti komu/ve prospěch kohotestify against sb/for sb