Hlavní obsah

agree [əˈgriː]

Slovesopt&pp agreed, ger agreeing

  1. with sb/sth souhlasit s kým/čím, zastávat stejný názor, být téhož názoru
  2. to (do) sth souhlasit s čím, svolit k čemu, přistoupit na co o návrhu ap.
  3. (on) sth, to do sth dohodnout se na čem, shodnout se v/na čem, odsouhlasit coWe couldn't agree on it.Nemohli jsme se na tom shodnout.as agreed with sbpo dohodě s, na základě/dle dohody s kým
  4. with sth shodovat se s čím, odpovídat (si) čemu o výpovědích, údajích ap.
  5. ladit, jít dohromady faktory ap., rozumět si dva lidé ap.
  6. not agree with sb nedělat dobře, nesvědčit, nejít k duhu komu jídloChilli doesn't agree with me.Chilli mi nesvědčí.

Vyskytuje se v

agreed: Agreed.Platí., Domluveno., Souhlas. utvrzení ap.

agreed: be agreed on sthsouhlasit s čím, být dohodnutý/domluvený na čem

agreed: agreed conditionssjednané podmínky

differ: agree to differnepokoušet se shodnout, ponechat si každý svůj názor

agreed: Are we agreed?Jsme domluveni?, Dohodnuto?

with: He agreed with reluctance.Souhlasil zdráhavě.