Hlavní obsah

differ [ˈdɪfə]

Vyskytuje se v

widely: Our opinions differ widely.Naše názory se výrazně liší.

co: It differs.Jak co. přijde na to

který: it differs, přijde na to it dependsjak který

různit se: Opinions differ.Názory se různí.

souhlasit: disagree with sb, rozcházet se v názorech differ with sbnesouhlasit s kým

významně: differ significantly from sthvýznamně se lišit od čeho

differ: opinions differnázory se různí