Hlavní obsah

differ [ˈdɪfə]

Sloveso

  1. from sth in sth lišit se od čeho v čem
  2. about/on sth různit/rozcházet se v názoru, neshodovat se v čemopinions differnázory se různíagree to differnepokoušet se shodnout, ponechat si každý svůj názor

Vyskytuje se v

widely: Our opinions differ widely.Naše názory se výrazně liší.

co: It differs.Jak co. přijde na to

který: it differs, přijde na to it dependsjak který

různit se: Opinions differ.Názory se různí.

souhlasit: disagree with sb, rozcházet se v názorech differ with sbnesouhlasit s kým

významně: differ significantly from sthvýznamně se lišit od čeho

differ: opinions differnázory se různí