Hlavní obsah

contradict [ˌkɒntrəˈdɪkt]

Vyskytuje se v

rozpor: be contrary to sth, porušovat form. contravene sth, fakta ap. be at variance with sth, výrok ap. contradict sth, be in contradiction to sth, odporovat si be inconsistent with sth, příčit se go against sth, a vyvracet belie, mít opačný účinek run counter to sth, naprosto odporovat fly in the face of sthbýt v rozporu s čím

contradict: contradict osfprotiřečit si, odporovat si sám