Hlavní obsah

souhlasit

Nedokonavé sloveso

  1. (být pro) s kým/čím agree with sb/sthform. be agreeable to sth(svolit) consent, assent to sth(být zajedno) form. concur with sb, be in agreement with sb/sth(podvolit se) acquiesce to sthSouhlasíte?Do you agree?V tom s tebou souhlasím.I agree with you on/about that., (chápu tě ap.) I take your point there.nesouhlasit s kýmdisagree with sb, (rozcházet se v názorech) differ with sb
  2. (shodovat se) correspond, agree(hodnoty ap.) tally with sth(dávat smysl) add up, stack up(do páru) match

Vyskytuje se v

souhlas: dát souhlas k čemugive one's consent to sth

souhlas: požádat koho o souhlasask sb for permission, form. request sb's consent

tichý: tichý souhlastacit agreement/approval/consent, silent approval, connivance

získat: získat souhlasgain approval

nelze: Nelze než souhlasit.You/One/I can't but agree.

tedy: Mlčí, tedy souhlasí.He is silent so he agrees.

agreed: be agreed on sthsouhlasit s čím, být dohodnutý/domluvený na čem

approval: letter of approvalpísemné schválení, písemný souhlas

consent: express consentvýslovný souhlas

consent: give one's consent to sthdát svůj souhlas k čemu

harmony: be in harmony with sthbýt v souladu, ladit, souhlasit s čím

parental: parental consentsouhlas rodičů

point: take sb's pointsouhlasit s kým, dát za pravdu komu, pochopit koho

sanction: give sanction to sthdát souhlas, dát svolení k čemu, souhlasit s čím

sexual: sexual consentsouhlas se sexem

share: share sb's opinionsdílet čí názor, souhlasit s kým

tell: tell sb differentoponovat komu, nesouhlasit s kým

with: He agreed with reluctance.Souhlasil zdráhavě.