Hlavní obsah

získat

Dokonavé sloveso

  1. (nabýt) co gain(dostat ap.) getform. acquire, obtain sthZískáme tím čas.It will buy us some time.získat souhlasgain approvalzískat kontrolu nad čímgain control over sthzískat výhodugain advantage
  2. (přivést k názoru) koho pro co win sb for sth(přesvědčit) convince sb to do sth, turn sb to sth
  3. získat si (naklonit si) koho win sb over, win sb's favour/heart/affections
  4. koho (náborem) recruit(přitáhnout) attract sb
  5. (dosáhnout výhod) gain from sth(docílit) achieve, na čem(mít prospěch) benefit, profit from sth

Vyskytuje se v

bod: score two pointszískat dva body hráč ap.

fond: raise funds for sthzískat fondy na co

kontrola: gain control over the territoryzískat kontrolu nad územím

návyk: develop/form a habitzískat/vypěstovat si návyk

pověst: win a reputationzískat si pověst

prostředek: raise funds for sthzískat prostředky na co

přístup: gain access/admission (in)to sthzískat přístup kam

přízeň: gain favour with sb/sth, gain sb's favour, náklonnost, oblibu endear osf to sb, get into sb's good graceszískat si přízeň koho

výhoda: gain an advantage over sb, mít navrch get the upper handzískat výhodu nad kým

náklonnost: win favour with sb, citovou win sb's affectionzískat čí náklonnost

podvod: obtain sth by fraudzískat co podvodem

podvodně: obtain sth by fraudpodvodně získat co

stipendium: win/obtain/be granted a scholarshipzískat/obdržet/dostat stipendium

uznání: win recognition, get the credit for sthzískat uznání za co

zpět: retrieve, regain, reclaim sthzískat co zpět

admittance: gain admittancezískat přístup, být přijat, moci vstoupit

capital: raise capitalzískat kapitál

carry: AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách

credit: get the credit for sthzískat chválu za co

entitled: become entitled to sthzískat nárok na co právní

entrance: gain entrance to sthproniknout, dostat se, získat přístup kam

entry: gain entry to sthzískat přístup kam

equilibrium: restore one's equilibriumuklidnit se, získat vyrovnanost duševní, dostat se do pohody

favour: find/win favour with sb/sthzískat (si) přízeň koho/čeho, naklonit si koho

gain: gain control over sthzískat kontrolu nad čím, ovládnout co

gather: práv. gather evidence against sbzískat důkazy proti komu

grab: grab sb's attentionzískat čí pozornost

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

high ground: take/gain the high groundzískat výhodu/převahu

knack: get the knack of sthzískat cvik v čem, proniknout do čeho

poise: recover one's poisezískat zpět svou rovnováhu, znovu se uklidnit

predominant: become predominantzačít převládat, získat převahu

reputation: earn a reputation of sthzískat si pověst jakou

tenure: get tenurezískat definitivu

work up: work up an appetitevyhladovět, získat apetyt cvičením ap.

acclaim: win critical acclaimzískat chválu kritiků

championship: Will he take the championship?Získá mistrovský titul?

fail: He failed to win the last game.Nepodařilo se mu získat poslední gem.

fund: raise funds for sthzískat prostředky na co

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

most: He won the most votes.Získal nejvíc hlasů.

take: He took gold.Získal zlato.

which: We have raised 50 000, which is good.Získali jsme 50 000, což je dobré.

buy: buy (some) timezískat čas oddálit záležitost

onside: bring sb onsidezískat koho na svou stranu

získat: gain approvalzískat souhlas

jízda: okružní jízda za památkamisightseeing tour

let: vyhlídkový letsightseeing flight

okružní: okružní cesta/jízdaprohlídková circular/sightseeing tour

památka: prohlídka památeksightseeing (tour)

pamětihodnost: prohlížení pamětihodnostísightseeing

prohlídka: prohlídka městacity tour, sightseeing (tour)

vyhlídkový: vyhlídkový autobussightseeing bus

prohlédnout: prohlédnout si památky města ap.do some sightseeing

sightseeing: okružní jízda (po památkách), prohlídka památek s průvodcem hl. z autobusu ap.guided sightseeing tour

tour: okružní jízda po památkáchsightseeing tour