Hlavní obsah

attract [əˈtrækt]

Vyskytuje se v

attention: attract/catch sb's attentionpřitahovat/upoutat čí pozornost

entry: attract a huge entrypřilákat velké množství účastníků