Hlavní obsah

draw [drɔː]

Slovesopt drew, pp drawn

 1. (na)kreslit, (na)rýsovat
 2. swh vjet, vjíždět kam auto hl. pomaludraw into sthvjíždět kam vozidlo ap.draw awayodjíždět, vyjet vozidlo ap.
 3. táhnout se, pohybovat se, šinout se kamdraw ahead of sbpředstihnout koho v závodě ap.draw level with sbdotáhnout se na koho, dohnat koho
 4. (při)táhnout (si) koho/co, zatáhnoutdraw aside/awayodtáhnoutdraw through eyesprotáhnout, navléknout, provléknout tkaničky ap.draw close(r)přitáhnout (si) k sobě, (při)blížit sedraw togethersmrštit se, smrsknout se, semknout se, stáhnout se, srazit se
 5. zatáhnout, roztáhnout, stáhnout závěsy ap.
 6. vytáhnout, (vy)tasit, vytrhnout zbraň
 7. táhnout, vléct co za sebou
 8. draw a deep breathzhluboka se nadechnout
 9. on sth potáhnout (si) z čeho cigarety, táhnout o komínu
 10. from sth (na)čerpat, brát z čeho vodu, ze zdroje ap., čepovat pivo ap.draw dryzcela vyčerpat zdroj vody ap.
 11. draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.
 12. vybrat (si), vyzvednout (si) peníze
 13. pobírat, brát plat ap.
 14. vylosovat (si), vytáhnout (si) soupeře pro fotbalové utkání ap.draw lotslosovat
 15. sth učinit, vyvodit co, dospět k čemu o závěru ap.draw a comparisonudělat srovnání, porovnat
 16. vyvolat reakci, odpor ap.
 17. not be drawn on sth odmítnout odpovědět na co
 18. sport.remizovat, hrát nerozhodně dva týmy

Vyskytuje se v

breath: draw breathoddechnout si, vydechnout si

distinction: draw/make a distinctionbetween sth and sth dělat/činit rozdíl, rozlišovat mezi čím a čím

draw: not be drawnon sth odmítnout odpovědět na co

draw in: draw sb inzatáhnout do toho koho

draw into: draw sb intosth zaplést, zatáhnout koho do čeho

draw out: draw sb outrozpovídat koho, přimět k řeči

draw up: draw osf upnarovnat se, napřímit se člověk

fire: draw fire from sbvyprovokovat střelbu ze strany koho

level: draw level with sb/sthdostat se na úroveň koho/čeho, dotáhnout se na, dohnat koho

line: draw the line at doing sthkategoricky odmítat co

lot: draw lotslosovat

abreast: draw abreast of sbdotáhnout se na koho, dohnat, dojít koho

analogy: draw an analogy between sth and sthpřipodobnit co k čemu, nastínit analogii mezi čím a čím

benefit: draw benefitspobírat dávky

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

comparison: draw a comparison between sth and sthporovnat co s čím, udělat srovnání čeho s čím

conclusion: draw conclusions from sthčinit závěry z čeho

curtain: draw/pull the curtains (open)roztáhnout závěsy

drawing: drawing officekreslírna návrhářská ap.

enter: enter the drawzúčastnit se losování

equipment: drawing equipmentrýsovací potřeby

inspiration: draw inspiration frominspirovat se čím, čerpat inspiraci z čeho

out: take/pull/draw outvyndat, vytáhnout, vyjmout

pen and ink: pen and ink drawingperokresba, kresba tuší

pin: drawing pinpřipínáček, rýsováček

rein: BrE draw reinzastavit jezdec na koni, zarazit koně

room: drawing roomform. přijímací pokoj/salonek, salón, (velký) obývací pokoj

schematic: schematic drawingschematický nákres

scoreless: scoreless drawbezgólová remíza

blížit se: draw to a close/an endblížit se ke konci

čerpání: Special Drawing Rights, SDRzvláštní práva čerpání

důchod: receive/draw a pensionpobírat důchod

chýlit se: be drawing to a close/an end, be almost overchýlit se k závěru/ke konci

kreslicí: drawing boardkreslicí prkno

los: drawing lotsvýběr losem

natáhnout: cock, draw the hammernatáhnout kohoutek pistole

nerozhodný: draw, tiesport. nerozhodný výsledek

odběr: taking of blood, blood draw, hromadné dárcovství blood collection, pouštění žilou blood-letting, phlebotomyodběr (krve)

prkno: drawing boardrýsovací prkno

přivolat: draw (down) sthpřivolat na sebe co kritiku ap.

rozpočet: draw up a budgetsestavit rozpočet

rys: technical drawingtech. technický rys

rýsovací: drawing/drafting boardrýsovací prkno

slosovací: drawing drumslosovací osudí

tažený: horse-drawntažený koňmi

vyvodit: draw consequences from sthvyvodit důsledky z čeho

záclona: draw/close the curtainszatáhnout záclony

brát si: draw a lesson from sthbrát si ponaučení z čeho

nabrat: draw a breathnabrat dech

plíce: draw air into the lungsnabrat vzduch do plic

přitáhnout: He drew his chair nearer.Přitáhl si židli blíž.

remizovat: They drew with Ireland.Remizovali s Irskem.

roztáhnout: draw the curtains (open), open the curtainsroztáhnout závěsy

schematický: schematic drawingschematický nákres

skončit: It ended in a draw.Skončilo to remízou.

spět: be drawing to a closespět ke konci

vystavit: draw/make out/write out a cheque to sbekon. vystavit komu šek

závěr: draw conclusions from sthčinit závěry z čeho

závěs: draw/draw back the curtainszatáhnout/roztáhnout závěsy

blank: draw a blankneuspět v hledání ap., nic se nedozvědět, nebýt o nic chytřejší