Hlavní obsah

blank [blæŋk]

Přídavné jméno

  1. prázdný, čistý, nepopsaný papír, kolonka ap.blank cassetteprázdná kazeta nenahranáblank sheet of paperčistý list papíruekon. blank billbianko směnkaekon. blank endorsedžirovaný biankovýp. blank valueprázdná hodnotasigned in blankpodepsaný biankoLeave blank.Zde nevyplňujte.
  2. bezvýrazný pohled ap.
  3. voj.slepý munice

Podstatné jméno

  1. mezera, prázdné místo ve formuláři ap.Fill in the blanks.Vyplňte prázdná okénka., Doplňte do vynechaných míst. v textu
  2. okno, prázdnota v mysliMy mind is a blank.Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.
  3. blanks slepé náboje do pistole ap.
  4. tech.předrobek, předkovek, předlisek

Vyskytuje se v

point-blank: at point-blank rangezblízka, z bezprostřední blízkosti, na krátkou vzdálenost zastřelit ap.

sheet: blank sheet of paperčistý list papíru

space: blank spacevolné místo, mezera, vynechávka v textu

paper: blank sheet of paperčistý list papíru

blank cheque: give sb a blank chequedát komu volnou ruku

čistý: blank formčistý formulář nepopsaný

náboj: blank cartridgeslepý náboj

papír: blank sheet of paperčistý list papíru

patrona: blank (cartridge), blank shell, dummyslepá patrona

slepý: blank (shell), dummyslepý náboj, slepá nábojnice

směnka: sight/blank billvista/bianko směnka

vychytat: shut out sb, blank sbsport. vychytat nulu proti komu brankař

mezera: leave a blank spaceudělat mezeru v textu

prázdný: blank sheet of paperprázdný list papíru

přímo: ask sb point blankzeptat se koho přímo bez skrupulí

řádek: blank/empty lineprázdný řádek

blank: blanksslepé náboje do pistole ap.