Hlavní obsah

o

Předložka

  1. (obsahově) about, of(zpráva,řeč ap.) on(o záměru ap.) forO čem přemýšlíš?What are you thinking of/about?O co jde?What is it (about)?Jde o to, že ...The point is that ...O co ti jde?What is your point?O to (tady) nejde.That is not the point.volat o pomoccry for helpbát se o koho/cobe afraid for, worry about sb/sth
  2. (časový údaj) at(během) duringo půl třetíat half past twoo půlnociat midnighto Vánocíchat Christmas
  3. (mající) having(s) with, ofkniha o sto stranáchbook of one hundred pageshra o třech dějstvíchthree-act play, play in three actsúsečka o délce 3 cma section 3 cm longo váze kolikweighing sth
  4. (rozdíl míry) bytéž bez předložkyJe o hlavu vyšší.He is a head taller.o dva roky staršítwo years older
  5. (nástroj) with, using sth
  6. (opřít) against(zakopnout) over(spálit se, říznout se) on

Vyskytuje se v

berla: chodit o berlíchwalk on crutches

doklad: doklad o zaplacení/koupiproof of payment/purchase

dovolená: o dovolenéduring the/one's holidays

existence: boj o existencistruggle for existence

hůl: chodit o holiwalk with a stick

chodit: chodit o berlíchwalk on crutches

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

jít: pokud jde o ...as for sth, regarding sth, co do in terms of sth

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

méně: o nic méněno less

neděle: o nedělích, každou nedělion Sundays

nechat: nechat koho o samotěleave sb alone

nic: (o) nic míňno less

občanství: (za)žádat o státní občanstvíapply for citizenship

obehrát: obehrát koho o míčrob sb of the ball

odluka: rozhodnutí o odluce (manželů)separation order

oni, ony, ona: o/od nichabout/from them

bojovat: bojovat o životfight for one's life

dějství: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

dohadovat se: dohadovat se o ceně čehohaggle over the price of sth

grant: požádat o grantapply for a grant

hovořit: O čem jste hovořili?What did you speak about?

chloupek: Už je to o chloupek lepší.It is a shade better now.

chod: jídlo o třech chodecha three-course meal

chybět: Moc nechybělo a přišel o to.He was close to losing it.

jednat se: O co se jedná? co mi chceteWhat is it (about)?, What is the matter?

jednat se: Jedná se o to, že ...The issue is that ...

jít: Hodinky mi jdou o pět minut napřed/pozadu.My watch is five minutes fast/slow.

jít: O co jde?What is it (about)?, What is the matter?, What's (all) this about?

jít: Jde o to, že ...The point/thing is that ...

jít: O to tu nejde.That's not the point here.

kousek: Je to o kousek lepší.It's a little better.

křičet: Křičela o pomoc.She cried for help.

kůň: motor o výkonu 150 konía 150 horsepower engine

mě, mne: Nechal mne o samotě.He left me alone.

mladší: Je o tři roky mladší než já.He is three years younger than me.

mluvit: O čem to mluvíš?What are you talking about?

mluvit: Mluví se o tom, že ...There are rumours/It is rumoured that ...

mluvit: Hodně se o tom mluví.It is spoken about a lot.

mnoho: o mnoho lepšímuch better

myslet si: Co si o tom myslíš?What do you think of it?

napřed: Hodiny jdou o pět minut napřed.The clock is five minutes fast.

nás: Informujte nás o tom.Inform us about it.

: Stará se o ně.He looks after them.

něco: o něco víca bit more

nevalný: Mají nevalné mínění o ...They don't think much of ...

opřít: Opřel jsem kolo o zeď.I propped my bike against the wall.

opřít se: Opři se o mě!Lean on me!

hrát: hrát o/na časstall for time, try to buy (some) time, protahovat to temporize

chlup: o chlupby a hair, by a whisker, těsně within an ace

muk: Nikomu o tom ani muk.Keep mum on it!, Mum's the word., Let's keep it secret.

mysl: Sejde z o očí, sejde z mysli.Out of sight, out of mind.