Hlavní obsah

grant

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

granted: granted (that)pokud, za předpokladu/připustíme-li, že

absolution: give/grant sb absolutionodpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešení

citizenship: apply for/be granted citizenship(za)žádat o/dostat občanství

death: death grantpohřebné

dispensation: grant a dispensationudělit výjimku

pardon: práv. grant a pardonudělit milost

patent: grant a patentudělit patent

permission: permission granted/deniedpovolení se uděluje/neuděluje

permit: grant a work permitudělit pracovní povolení

power of attorney: grant sb power of attorneyvybavit koho plnou mocí

request: grant a requestvyhovět žádosti, schválit žádost

student: student grantstudentské stipendium

take: take sth for grantedbrát co za samozřejmé

milost: dostat milostbe pardoned, be granted a pardon

samozřejmost: Považuje to za samozřejmost, že...He takes it for granted that...

samozřejmý: považovat co za samozřejmétake sth for granted

účelový: účelová dotacepravidelná block grant, specifická specific grant

udělit: udělit plnou moc komugrant/give sb power of attorney

udělit: udělit milost komugrant sb a pardon, pardon sb

udělit: udělit stipendium komugrant a scholarship to sb

vážit si: nevážit si koho/čehonemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for granted

audience: Král jim udělil audienci.The king granted/gave them an audience.

azyl: udělit komu azylgrant sb asylum

povolení: udělit komu povolení k čemugive/grant sb permission, permit sb to do sth

stipendium: získat/obdržet/dostat stipendiumwin/obtain/be granted a scholarship