Hlavní obsah

povolení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (úřední a jiný souhlas) permission, permit(úřední) warrantudělit komu povolení k čemugive/grant sb permission, permit sb to do sthpráv. povolení k domovní prohlídcesearch warrant
  2. (listina) permit, licencehovor. paperspracovní povoleníwork(ing) permitstav. stavební povoleníbuilding permit
  3. (uvolnění) loosening

Vyskytuje se v

povolit: šroub, struna ap. become* loose, řemen ap. (become) slack, šroub ap. come* loosepovolit (se)

nejvyšší: speed limitnejvyšší povolená rychlost

pobyt: permanent residence permitpovolení k (trvalému) pobytu

povolený: speed limitmaximální povolená rychlost

pracovní: work(ing) permit, hovor. work(ing) paperspracovní povolení

prohlídka: search warrantpráv. povolení k domovní prohlídce

překročení: speedingpřekročení (povolené) rychlosti

překročit: be speeding, speedpřekročit povolenou rychlost

stavební: building permit, BrE planning permissionstavební povolení

úřední: official permissionúřední povolení

zvláštní: special permissionzvláštní povolení

matice: tighten/loosen a nututáhnout/povolit matici

maximální: speed limitmaximální povolená rychlost

assembly: unlawful assemblynepovolené shromáždění

AWOL: voj. go AWOLvzdálit se bez povolení (z kasáren)

building: building permit/materialstavební povolení/materiál

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

capacity: capacity loadmaximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacity

come: come looseuvolnit se, povolit součástka ap.

engage: engage the clutchpovolit spojku pedál

entry: entry permitpovolení ke vstupu

handbrake: apply/release the handbrakezatáhnout/povolit ruční brzdu

leave: French leaveneomluvená absence, nepovolený odchod, hovor. áčko volno bez dovolení

licence: on-licence(podnik) s povolením podávat lihoviny bar ap.

limit: speed limitnejvyšší povolená rychlost

loose: come looseuvolnit se, povolit (se) součástka ap.

operator: operator's permitprovozovací licence, povolení k provozování

permission: permission granted/deniedpovolení se uděluje/neuděluje

permit: residence permitpovolení k pobytu

relax: relax one's grip on sthpovolit sevření čeho

residence: residence permitpovolení k (trvalému) pobytu

residency: residency carddoklad o povolení k trvalému pobytu

restricted: Restricted areaZákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostí

special: special permitzvláštní povolení

warrant: search warrantpovolení k domovní prohlídce

exceed: exceed the speed limitpřekročit (maximální) povolenou rychlost

povolení: search warrantpráv. povolení k domovní prohlídce