Hlavní obsah

maximální

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

povolený: speed limitmaximální povolená rychlost

vybičovat: push osf to the limitvybičovat se k maximálnímu výkonu

zatížení: maximum loadmaximální zatížení

allowance: baggage allowancemaximální váha zavazadel na pasažéra

attention: attention spanmaximální délka soustředění/udržení pozornosti při výuce ap.

baggage: dopr. baggage allowancemaximální váha zavazadel na pasažéra v letadle

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

capacity: capacity loadmaximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacity

efficiency: low/top efficiencynízká/maximální účinnost

luggage: luggage allowancemaximální hmotnost zavazadel do letadla ap.

prison: top security prisonvěznice s maximální ostrahou

security: top security prisonvěznice s maximální ostrahou

exceed: exceed the speed limitpřekročit (maximální) povolenou rychlost

maximální: speed limitmaximální povolená rychlost