Hlavní obsah

exceed [ɪkˈsiːd]

Vyskytuje se v

očekávání: předčit očekávánísurpass/exceed expectations

překročit: překročit svoji pravomocoverstep/exceed one's authority/powers

všichni, všechny, všechna: překonat všechna očekáváníexceed all expectations

exceed: překonat všechna očekáváníexceed all expectations