Hlavní obsah

surpass [sɜːˈpɑːs]

Vyskytuje se v

očekávání: předčit očekávánísurpass/exceed expectations

předčit: předčit (veškerá) očekávánísurpass (all) expectations

překonat: překonat očekávánísurpass expectations