Hlavní obsah

očekávání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (vyčkávání) koho/čeho awaiting of sth, waiting for sth
  2. (předpoklad, naděje) expectation, anticipation(očekávaná hodnota ap.) expectancynad očekáváníbeyond (our) expectationssplnit/naplnit očekávánílive/come up to expectation(s)předčit očekávánísurpass/exceed expectations

Vyskytuje se v

dostát: dostát očekávánílive up to expectations

předčit: předčit (veškerá) očekávánísurpass (all) expectations

překonat: překonat očekávánísurpass expectations

naplnit: naplnit očekávánílive up to expectations, hovor. deliver the goods

očekávat: Pan X vás očekává.Mr X is awaiting you.

proti: proti očekávánícontrary to/against all expectations

všichni, všechny, všechna: překonat všechna očekáváníexceed all expectations

exceed: překonat všechna očekáváníexceed all expectations

expectation: nad (naše) očekáváníbeyond (our) expectations

self-fulfilling: očekávání, která sama přivodí své naplněníself-fulfilling expectations

sentiment: očekávání nárůstu/poklesu cen na burzeekon. bullish/bearish sentiment

surprisingly: podle očekávání, podle předpokladu, jak lze předpokládat, jak se dalo očekávatnot surprisingly

contrary: zcela (o)proti očekávánícontrary to expectations

expect: Už vás očekává.He is expecting you.

stormy: Můžeme očekávat časté bouřky.We can expect stormy weather.

očekávání: nad očekáváníbeyond (our) expectations