Hlavní obsah

očekávání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (vyčkávání) koho/čeho awaiting of sth, waiting for sth
  2. (předpoklad, naděje) expectation, anticipation(očekávaná hodnota ap.) expectancynad očekáváníbeyond (our) expectationssplnit/naplnit očekávánílive/come up to expectation(s)předčit očekávánísurpass/exceed expectations

Vyskytuje se v

dostát: dostát očekávánílive up to expectations

předčit: předčit (veškerá) očekávánísurpass (all) expectations

překonat: překonat očekávánísurpass expectations

naplnit: naplnit očekávánílive up to expectations, hovor. deliver the goods

očekávat: Pan X vás očekává.Mr X is awaiting you.

očekávat: Očekává se od Vás, že přijdete.You are expected to come.

proti: proti očekávánícontrary to/against all expectations

všichni, všechny, všechna: překonat všechna očekáváníexceed all expectations

exceed: exceed all expectationspřekonat všechna očekávání

expectation: beyond (our) expectationsnad (naše) očekávání

expectation: not live/come up to expectationsnenaplnit očekávání

self-fulfilling: self-fulfilling expectationsočekávání, která sama přivodí své naplnění

sentiment: ekon. bullish/bearish sentimentočekávání nárůstu/poklesu cen na burze

surprisingly: not surprisinglypodle očekávání, podle předpokladu, jak lze předpokládat, jak se dalo očekávat

contrary: contrary to expectationszcela (o)proti očekávání

expect: He is expecting you.Už vás očekává.

stormy: We can expect stormy weather.Můžeme očekávat časté bouřky.