Hlavní obsah

předpoklad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (podmínka) pro co (pre)condition, prerequisite for sth(požadavek pro přijetí) requirementvytvářet předpoklady pro cocreate conditions for sthza předpokladu, že ...provided/on the understanding/(pod podmínkou) on condition that ...
  2. (výchozí názor) assumption, supposition(odhad) projectionvycházet z předpokladu žework on the assumption that

Vyskytuje se v

nutný: nutný předpoklad pro coprerequisite for sth

presumption: vycházet z předpokladu, že ...work on the presumption that ...

suppose: a pokud ..., za předpokladu, že ...supposing ...

surprisingly: podle očekávání, podle předpokladu, jak lze předpokládat, jak se dalo očekávatnot surprisingly

assumption: Vycházel jsem z předpokladu, že ...I worked on the assumption that ...

erroneous: chybný předpokladerroneous assumption

předpoklad: za předpokladu, že ...provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...