Hlavní obsah

předpoklad

Vyskytuje se v

nutný: prerequisite for sthnutný předpoklad pro co

presumption: work on the presumption that ...vycházet z předpokladu, že ...

suppose: supposing ...a pokud ..., za předpokladu, že ...

surprisingly: not surprisinglypodle očekávání, podle předpokladu, jak lze předpokládat, jak se dalo očekávat

assumption: I worked on the assumption that ...Vycházel jsem z předpokladu, že ...

erroneous: erroneous assumptionchybný předpoklad

předpoklad: provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...za předpokladu, že ...