Hlavní obsah

assumption [əˈsʌmpʃən]

Podstatné jméno

  1. předpoklad, domněnkaI worked on the assumption that ...Vycházel jsem z předpokladu, že ...
  2. of sth převzetí čeho moci, odpovědnosti, úřadu ap.ekon., práv. assumption of debtpřevzetí dluhu
  3. Assumption náb.nanebevzetí

Vyskytuje se v

erroneous: erroneous assumptionchybný předpoklad

převzetí: ekon., práv. převzetí dluhuassumption of debt

předpoklad: vycházet z předpokladu žework on the assumption that