Hlavní obsah

převzetí

Vyskytuje se v

odpovědnost: nést/převzít odpovědnostbear/assume the responsibility

převzít: převzít za co zodpovědnostassume responsibility for sth

štafeta: přen. převzít/předat štafetupick up/pass the baton

assumption: převzetí dluhuekon., práv. assumption of debt

charge: ujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kýmtake charge of sb/sth

collect: převzít cenu oceněná osoba ap.collect the award

command: převzít velenítake command

control: převzít moc nad čím systému ap.take control of sth

copy: převzít čí taktikucopy sb's tactics

delivery: převzít co dodávku zboží ap., provést přejímku čehotake delivery of sth

helm: chopit se kormidla, převzít kormidlo i přen.take the helm

risk: převzít rizikoassume a risk

take: převzít kontrolu/moctake control/power

takeover: nabídka na převzetí firmytakeover bid

převzetí: ekon., práv. převzetí dluhuassumption of debt