Hlavní obsah

command [kəˈmɑːnd]

Podstatné jméno

  1. rozkaz, nařízení, příkazat sb's commandna čí příkaz
  2. of sth ovládání, ovládnutí čeho území ap., kontrola nad čím
  3. of sb/sth voj. velení koho/čeho pluku ap.under the command of sbpod velením kohotake commandpřevzít veleníofficer in commandvelící důstojník
  4. výp.příkaz pro počítačvýp. command linepříkazový řádekhave command of sthovládat co situaci
  5. of sth znalost, ovládání, zvládání čeho cizího jazyka ap.have a (good) command of sth(dobře) ovládat co znalosti ap.

Vyskytuje se v

general: velící generálvoj. commanding general

line: příkazová řádkavýp. command line

officer: velící důstojníkvoj. officer in command, commanding officer

respekt: budit respektcommand respect

rozkaz: na čí rozkazon sb's order(s), at sb's command

řádek: výp. příkazový řádekcommand line

velení: pod velením kohounder the command of sb

ovládat: Ovládá oba jazyky bezvadně.Her command of both languages is perfect.

povel: dát povel k útokugive the command to attack

vládnout: dobře vládnout čím znát jazyk ap.have a good command of sth

znalost: mít dobré znalosti/dobrou znalost francouzštinyhave (a) good knowledge/command of French

command: (plně) vládnout čím, mít (plně) k dispozici cohave sth at one's command