Hlavní obsah

command [kəˈmɑːnd]

Podstatné jméno

  1. rozkaz, nařízení, příkazat sb's commandna čí příkaz
  2. of sth ovládání, ovládnutí čeho území ap., kontrola nad čím
  3. of sb/sth voj. velení koho/čeho pluku ap.under the command of sbpod velením kohotake commandpřevzít veleníofficer in commandvelící důstojník
  4. výp.příkaz pro počítačvýp. command linepříkazový řádekhave command of sthovládat co situaci
  5. of sth znalost, ovládání, zvládání čeho cizího jazyka ap.have a (good) command of sth(dobře) ovládat co znalosti ap.

Vyskytuje se v

general: voj. commanding generalvelící generál

line: výp. command linepříkazová řádka

officer: voj. officer in command, commanding officervelící důstojník

respekt: budit respektcommand respect

rozkaz: na čí rozkazon sb's order(s), at sb's command

rozkaz: dostat rozkaz udělat coget an order, be commanded to do sth

řádek: výp. příkazový řádekcommand line

velení: pod velením kohounder the command of sb

ovládat: Ovládá oba jazyky bezvadně.Her command of both languages is perfect.

ovládat: Ovládají základy angličtiny.They have a basic command of English.

povel: dát povel k útokugive the command to attack

vládnout: dobře vládnout čím znát jazyk ap.have a good command of sth

znalost: mít dobré znalosti/dobrou znalost francouzštinyhave (a) good knowledge/command of French