Hlavní obsah

general [ˈdʒenərəl or ˈdʒenrəl]

Podstatné jméno

  • voj.generálvoj. commanding generalvelící generálvoj. lieutenant generalgenerálporučíkvoj. major generalgenerálmajor

Přídavné jméno

  1. (vše)obecný, povšechnýgeneral knowledgevšeobecný přehled, obecné znalosti znalosti z mnoha oborůas a general rulevětšinou, zpravidla, obvykle
  2. celkový, souhrnný, úplnýpráv. general actzákon s obecnou platnostíekon. general accounthlavní konto
  3. general awarenessobecné povědomí
  4. smíšený, se vším možnýmgeneral storeobchod se smíšeným zbožím
  5. generální ředitel ap.general managergenerální ředitelaccountant-generalhlavní účetní

Vyskytuje se v

run: the common/general/usual runstandard, normál co je obvyklé

amnesia: general/partial amnesiaúplná/částečná amnézie/ztráta paměti

anaesthetic: med. general anaestheticcelkové anestetikum

assembly: the General AssemblyValné shromáždění OSN

comptroller: Comptroller and Auditor Generalúředník pověřený kontrolou státních financí

condition: (general) terms and conditionsvšeobecné obchodní podmínky

dictionary: general/pictorial dictionaryvšeobecný/obrázkový slovník

knowledge: general knowledgevšeobecné znalosti, obecný přehled

manager: general managergenerální manažer

pardon: práv. general pardonvšeobecná amnestie

partner: ekon. unlimited/general partnerspolečník s ručením neomezeným, komplementář

postmaster: postmaster generalředitel pošt

public: general publicširoká veřejnost

relativity: general/special theory of relativityvšeobecná/speciální teorie relativity

result: ekon. general resultúhrnný výsledek

store: AmE general storeobchod se smíšeným zbožím venkovský

amnestie: práv. všeobecná amnestiegeneral amnesty

anestezie: celková anesteziegeneral anaesthesia

blaho: obecné blahocommon good, general welfare

celkový: celkový pohled na cogeneral view of sth

generální: generální ředitelmanaging director, general manager, director general

hlavní: hlavní poštageneral post office

hygienik: hlavní hygienikchief health officer, BrE Chief Medical Officer, AmE Surgeon General

narkóza: v narkózeunder general anaesthesia

obvodní: obvodní lékařvšeobecný general practitioner, místní lékař local doctor

praktický: med. praktický lékařgeneral practitioner

rámcový: rámcová smlouvageneral contract

ředitel: generální ředitelmanaging director, general manager

shoda: všeobecná shodageneral agreement

smíšený: smíšené zbožíprodejna general store, hl. večerka convenience store, artikl miscellaneous goods

strojírenství: lehké/těžké/všeobecné strojírenstvílight/heavy/general engineering

štáb: voj. generální štábgeneral staff

tajemník: generální tajemník (OSN)(UN) general secretary

valný: ekon. valná hromada (akcionářů)general meeting (of shareholders)

valný: valné shromážděnígeneral assembly

vědomost: všeobecné vědomostigeneral knowledge

volba: celostátní/předčasné/přímé/všeobecné volbynational/early/direct/general elections

všeobecný: práv. všeobecná amnestiegeneral pardon

zboží: smíšené zboží obchodAmE general/variety store, s dlouhou otvírací dobou convenience store

rozhled: všeobecný rozhledgeneral knowledge

veřejnost: široká veřejnostthe general public

všeobecný: všeobecný přehledgeneral knowledge