Hlavní obsah

regular [ˈregjʊlə]

Vyskytuje se v

basis: on a regular basispravidelně

tetrahedron: regular tetrahedronpravidelný čtyřstěn

běžný: by regular mailběžnou poštou

pošta: by regular mailběžnou poštou

pravidelný: at regular intervalsv pravidelných intervalech

řádný: regular electionsřádné volby

sloveso: (ir)regular verbs(ne)pravidelná slovesa

stálý: regular customer, patronstálý zákazník

student: regular studentřádný student

zákazník: pravidelný a regular (customer), restaurace ap. patronstálý zákazník

pravidelně: take regular exercisepravidelně cvičit

regular: regular visitorstálý návštěvník