Hlavní obsah

established [ɪˈstæblɪʃt]

Vyskytuje se v

establish: establish osf as sbetablovat se, vybudovat si pozici, udělat si jméno jako kdo

equilibrium: establish equilibriumnastolit rovnováhu

establish: establish (the) governmentustavit vládu

establish: establish law and ordernastolit právo a pořádek

establish: establish diplomatic relationsnavázat diplomatické vztahy

establish: Tests established the cause of death.Testy stanovily příčinu smrti.

establish: He establish himself as a singer.Udělal si jméno jako zpěvák.

relation: establish diplomatic relationsnavázat diplomatické vztahy

religion: established religionstátní náboženství

rekord: ustavit/vytvořit rekordset/establish a new record