Hlavní obsah

establish [ɪˈstæblɪʃ]

Sloveso

  1. zřídit, založit, ustavit organizaci ap.establish (the) governmentustavit vláduestablish law and ordernastolit právo a pořádek
  2. form.navázat kontakt ap.establish diplomatic relationsnavázat diplomatické vztahy
  3. form.stanovit, zjistit, určit pravdu ap.Tests established the cause of death.Testy stanovily příčinu smrti.
  4. establish osf as sb etablovat se, vybudovat si pozici, udělat si jméno jako kdoHe establish himself as a singer.Udělal si jméno jako zpěvák.

Vyskytuje se v

equilibrium: establish equilibriumnastolit rovnováhu

relation: establish diplomatic relationsnavázat diplomatické vztahy

religion: established religionstátní náboženství

rekord: ustavit/vytvořit rekordset/establish a new record