Hlavní obsah

form [fɔːm]

Vyskytuje se v

captain: (form) captainpředseda/předsedkyně třídy

form: be off formnebýt ve formě, být z formy

shape: not in any shape or formv žádné podobě, za žádných podmínek se záporem ve větě

alliance: form an alliancespojit se, vytvořit alianci

application: application formpřihláška, žádost formulář

attachment: form an attachment to sbupnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citově

bodily: in bodily formfyzicky, materiálně existující ap.

diagrammatic: in diagrammatic formv podobě schématu/diagramu

enrolment: enrolment formpřihláška

entry: entry formpřihláška do soutěže, klubu ap. - formulář

genitive: genitive form/endinggenitivní vazba/koncovka

infinitive: infinitive formneurčitý slovesný tvar

kidney: kidney-shaped, kidney-formledvinovitý list ap.

membership: membership formčlenská přihláška, žádost o přijetí formulář

singular: ling. singular formjednotné číslo

superlative: ling. the superlative formsuperlativ, třetí stupeň přídavných jmen a příslovcí

transfer: transfer formžádost o převedení akcií ap.

herewith: Fill in the form enclosed herewith.Vyplňte přiložený formulář.

čistý: blank formčistý formulář nepopsaný

dvojice: form pairs, pair up, get into pairsutvořit dvojice

forma: be in good shape/form, be on one's gamebýt ve formě tělesně

návyk: develop/form a habitzískat/vypěstovat si návyk

podání: submission of an application (form), patentové ap. filing an applicationpodání přihlášky

slovo: both in spoken and written formslovem i písmem

stupeň: the positive/comparative/superlative (form)první/druhý/třetí stupeň adjektiv ap.

tvar: infinitive/finite (verb) formling. neurčitý/určitý slovesný tvar

tvarovaný: cold-formedtvarovaný za studena

vyhranit se: form a definite opinionnázorově se vyhranit

formulář: fill out/BrE též fill in/complete a formvyplnit formulář

řada: utvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE linepostavit se do řady

sestavit: put together/form a government/coalitionsestavit vládu/koalici

slovesný: verb(al) formslovesný tvar

srovnat se: line up, form a linesrovnat se do řady

vrcholný: in top formve vrcholné formě

vyplnit: Fill in this form.Vyplňte tento formulář.

vzorový: sample formvzorový formulář