Hlavní obsah

form [fɔːm]

Vyskytuje se v

captain: (form) captainpředseda/předsedkyně třídy

shape: not in any shape or formv žádné podobě, za žádných podmínek se záporem ve větě

alliance: form an alliancespojit se, vytvořit alianci

application: application formpřihláška, žádost formulář

attachment: form an attachment to sbupnout se na koho, utvořit si blízký vztah ke komu citově

bodily: in bodily formfyzicky, materiálně existující ap.

diagrammatic: in diagrammatic formv podobě schématu/diagramu

enrolment: enrolment formpřihláška

entry: entry formpřihláška do soutěže, klubu ap. - formulář

genitive: genitive form/endinggenitivní vazba/koncovka

infinitive: infinitive formneurčitý slovesný tvar

kidney: kidney-shaped, kidney-formledvinovitý list ap.

membership: membership formčlenská přihláška, žádost o přijetí formulář

singular: ling. singular formjednotné číslo

superlative: ling. the superlative formsuperlativ, třetí stupeň přídavných jmen a příslovcí

transfer: transfer formžádost o převedení akcií ap.

herewith: Fill in the form enclosed herewith.Vyplňte přiložený formulář.

čistý: čistý formulář nepopsanýblank form

dvojice: utvořit dvojiceform pairs, pair up, get into pairs

forma: být ve formě tělesněbe in good shape/form, be on one's game

návyk: získat/vypěstovat si návykdevelop/form a habit

podání: podání přihláškysubmission of an application (form), patentové ap. filing an application

slovo: slovem i písmemboth in spoken and written form

stupeň: první/druhý/třetí stupeň adjektiv ap.the positive/comparative/superlative (form)

tvar: ling. neurčitý/určitý slovesný tvarinfinitive/finite (verb) form

tvarovaný: tvarovaný za studenacold-formed

vyhranit se: názorově se vyhranitform a definite opinion

formulář: vyplnit formulářfill out/BrE též fill in/complete a form

řada: postavit se do řadyutvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE line

sestavit: sestavit vládu/koaliciput together/form a government/coalition

slovesný: slovesný tvarverb(al) form

srovnat se: srovnat se do řadyline up, form a line

vrcholný: ve vrcholné forměin top form

vyplnit: Vyplňte tento formulář.Fill in this form.

vzorový: vzorový formulářsample form