Hlavní obsah

podání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (úřední) filing(předložení dokumentu ap.) submission(zásilky) postingAmE mailing(zavazadel ap.) check-inpodání přihláškysubmission of an application (form), (patentové ap.) filing an applicationpodání žádosti o cofiling an application, (zažádání) applying for sth, (soudní ap.) filing a petition
  2. (tradice)ústní podáníoral tradition
  3. (způsob vyjádření) presentation(umělecké) rendition(interpretace) interpretation
  4. (v tenise ap.) serve, servicedruhé podánísecond servepodání rukyhandshake

Vyskytuje se v

demise: podat demisiresign

podat: podat daňové přiznánífile a tax return

podat: podat žalobu na kohofile a (law)suit, sue sb, press charges against sb

podat: podat (si) inzerátplace an advertisement

podat: podat si ruce s kým potřást ap.shake hands with sb

protest: podat protestfile a protest

přihláška: podat (si) přihláškusubmit/file/make an application for sth

reklamace: podat reklamacicomplain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaint

stížnost: podat stížnost na cofile/lodge/make a complaint

svědectví: podat svědectvíbear witness, testify, give evidence

výpověď: podat/dát výpověď v prácigive/hand in one's notice, hovor. quit

žádost: podat (si) žádost o coapply, submit/make/file an application for sth

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sth

podat: Podal byste mi sůl?Would you pass/hand me the salt?

podat: Podej mi ruku! pomůžu tiGive me your hand!

přihláška: podat si přihlášku o přijetíapply for admission

zkresleně: zkresleně podat comisrepresent, give a distorted account/picture of sth

zpráva: podat zprávu, podávat zprávy o čemreport on sth

ruka: podat komu pomocnou rukugive sb a helping hand

utrhnout: podej mu prst, a utrhne ti rukugive him an inch and he will take a mile

action: práv. take legal action against sbpodat žalobu na koho, podniknout právní kroky proti komu

action: bring an action against sb, for sthpodat žalobu na koho, pro co, zažalovat koho za co

application: submit an applicationpodat žádost

application: payable on applicationsplatný při podání žádosti

blinder: BrE hovor. play a blinderfantasticky zahrát, podat oslnivý výkon sportovec, hudebník

bring: bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho

caveat: enter a caveat against sthpodat (předem) námitku proti čemu proti podniknutí kroků bez svolení zainteresované strany

complaint: file/lodge a complaint with sbpodat stížnost u koho

en masse: resign en massepodat hromadnou demisi

explanation: give an explanation of sthvysvětlit co, podat vysvětlení čeho

extend: extend one's hand to sbpodat komu ruku

file: file a suitpodat žalobu

give: give a performancemít vystoupení, podat výkon

going-over: give sb a going-overdát komu co proto, podat si koho

helping: give sb a helping hand with sthpodat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čím

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

interpretation: put an interpretation on sthvyložit, vysvětlit co, podat výklad čeho

lawsuit: bring a lawsuit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

legal: práv. take legal actionpodat žalobu, podniknout právní kroky

motion: make a motion to sthpodat návrh, podat podnět k čemu

motion: práv. file a motionpodat návrh písemně

offer: offer one's hand to sbnabídnout/podat komu ruku na usmířenou ap.

patent: apply/file for a patent for/on sthpodat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na co

pending: práv. action is pendingžaloba je (podána) u soudu

perform: performed by sbv podání koho interpreta ap.

performer: top performersti kdo podali nejlepší výkony

petition: file a divorce petitionpodat žádost o rozvod u soudu

petition: petition for divorcepodat žádost o rozvod

place: ekon. place of dispatch/mailingmísto odeslání/podání zásilky

place: place an advert(isement)podat (si) inzerát

propose: propose a motionpředložit návrh, podat podnět

put in: put in a request for sthzažádat, podat žádost o co

report: give sb a report on sthpodat hlášení, (po)referovat komu o čem

return: make returns of sth to sbpodat přiznání k dani, přiznat co v daňovém přiznání

return: make a return to the tax officepodat daňové přiznání

serve: break sb's serveprorazit/prolomit čí podání

service: sport. service breakprolomení podání

suit: file/bring a suit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

supply: práv. supply evidencepodat důkazy

hand: He handed it to me.Podal mi to.

third-degree: He was given the third degree.Pořádně ho zmáčkli., Podali si ho.