Hlavní obsah

podání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (úřední) filing(předložení dokumentu ap.) submission(zásilky) postingAmE mailing(zavazadel ap.) check-inpodání přihláškysubmission of an application (form), (patentové ap.) filing an applicationpodání žádosti o cofiling an application, (zažádání) applying for sth, (soudní ap.) filing a petition
  2. (tradice)ústní podáníoral tradition
  3. (způsob vyjádření) presentation(umělecké) rendition(interpretace) interpretation
  4. (v tenise ap.) serve, servicedruhé podánísecond servepodání rukyhandshake

Vyskytuje se v

demise: podat demisiresign

podat: podat daňové přiznánífile a tax return

protest: podat protestfile a protest

přihláška: podat (si) přihláškusubmit/file/make an application for sth

reklamace: podat reklamacicomplain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaint

stížnost: podat stížnost na cofile/lodge/make a complaint

svědectví: podat svědectvíbear witness, testify, give evidence

výpověď: podat/dát výpověď v prácigive/hand in one's notice, hovor. quit

žádost: podat (si) žádost o coapply, submit/make/file an application for sth

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action, bring a legal/an action against sb for sth

zkresleně: zkresleně podat comisrepresent, give a distorted account/picture of sth

zpráva: podat zprávu, podávat zprávy o čemreport on sth

ruka: podat komu pomocnou rukugive sb a helping hand

utrhnout: podej mu prst, a utrhne ti rukugive him an inch and he will take a mile

action: podat žalobu na koho, podniknout právní kroky proti komupráv. take legal action against sb

application: podat žádostsubmit an application

blinder: fantasticky zahrát, podat oslnivý výkon sportovec, hudebníkBrE hovor. play a blinder

bring: vznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho, zahájit řízení s kýmbring charges/a legal action against sb

caveat: podat (předem) námitku proti čemu proti podniknutí kroků bez svolení zainteresované stranyenter a caveat against sth

complaint: podat stížnost u kohofile/lodge a complaint with sb

en masse: podat hromadnou demisi, hromadně rezignovatresign en masse

extend: podat komu rukuextend one's hand to sb

file: podat žalobufile a suit

going-over: dát komu co proto, podat si koho, ostře zkritizovat koho, napráskat komu, dát komu nakládačku, zmlátit kohogive sb a going-over

helping: podat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čímgive sb a helping hand with sth

income tax: podat přiznání k dani z příjmufile an income tax return

interpretation: vyložit, vysvětlit co, podat výklad čehoput an interpretation on sth

lawsuit: podat žalobu na koho, zažalovat, pohnat k soudu koho kvůli civilnímu sporubring a lawsuit against sb

legal: podat žalobu, podniknout právní krokypráv. take legal action

motion: podat návrh, podat podnět k čemumake a motion to sth

patent: podat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na coapply/file for a patent for/on sth

pending: žaloba je (podána) u soudupráv. action is pending

perform: v podání koho interpreta ap.performed by sb

performer: ti kdo podali nejlepší výkonytop performers

petition: podat žádost o rozvod u soudufile a divorce petition

place: místo odeslání/podání zásilkyekon. place of dispatch/mailing

propose: předložit návrh, podat podnětpropose a motion

put in: zažádat, podat žádost o coput in a request for sth

report: podat hlášení, (po)referovat komu o čemgive sb a report on sth

return: podat přiznání k dani, přiznat co v daňovém přiznánímake returns of sth to sb

service: prolomení podánísport. service break

suit: podat žalobu na koho, zažalovat kohofile/bring a suit against sb

supply: podat důkazypráv. supply evidence

explanation: vysvětlit co, podat vysvětlení čehogive an explanation of sth

hand: Podal mi to.He handed it to me.

third-degree: Pořádně ho zmáčkli., Podali si ho., Podrobili ho křížovému výslechu ...He was given the third degree.

podání: podání přihláškysubmission of an application (form), patentové ap. filing an application