Hlavní obsah

podat

Dokonavé sloveso

  1. (dát do ruky) co komu pass, hand sb sth, sth to sb(sundat shora) reach sth down(dát) give sb sth, sth to sbPodal byste mi sůl?Would you pass/hand me the salt?
  2. (mít podání) serve
  3. (předložit úředně) file(oficiálně ap.) lodge(předat) submit(výpověď) hand in(zavazadla k odbavení) check in(na poště) mail, post sthpodat daňové přiznánífile a tax returnpodat žalobu na kohofile a (law)suit, sue sb, press charges against sbpodat (si) inzerátplace an advertisement
  4. (předložit pokrm ap.) serve (up)(lék ap.) administer
  5. (ruku na pomoc) give(vztáhnout) hold out, extendPodej mi ruku! pomůžu tiGive me your hand!podat si ruce s kým potřást ap.shake hands with sb
  6. (důkaz ap.) give

Vyskytuje se v

demise: resignpodat demisi

protest: file a protestpodat protest

přihláška: submit/file/make an application for sthpodat (si) přihlášku

reklamace: complain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaintpodat reklamaci

stížnost: file/lodge/make a complaintpodat stížnost na co

svědectví: bear witness, testify, give evidencepodat svědectví

výpověď: give/hand in one's notice, hovor. quitpodat/dát výpověď v práci

žádost: apply, submit/make/file an application for sthpodat (si) žádost o co

žaloba: sue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action, bring a legal/an action against sb for sthpodat žalobu na koho pro co

zkresleně: misrepresent, give a distorted account/picture of sthzkresleně podat co

zpráva: report on sthpodat zprávu, podávat zprávy o čem

ruka: give sb a helping handpodat komu pomocnou ruku

utrhnout: give him an inch and he will take a milepodej mu prst, a utrhne ti ruku

action: práv. take legal action against sbpodat žalobu na koho, podniknout právní kroky proti komu

application: submit an applicationpodat žádost

blinder: BrE hovor. play a blinderfantasticky zahrát, podat oslnivý výkon sportovec, hudebník

bring: bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho, zahájit řízení s kým

caveat: enter a caveat against sthpodat (předem) námitku proti čemu proti podniknutí kroků bez svolení zainteresované strany

complaint: file/lodge a complaint with sbpodat stížnost u koho

en masse: resign en massepodat hromadnou demisi, hromadně rezignovat

extend: extend one's hand to sbpodat komu ruku

file: file a suitpodat žalobu

going-over: give sb a going-overdát komu co proto, podat si koho, ostře zkritizovat koho, napráskat komu, dát komu nakládačku, zmlátit koho

helping: give sb a helping hand with sthpodat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čím

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

interpretation: put an interpretation on sthvyložit, vysvětlit co, podat výklad čeho

lawsuit: bring a lawsuit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat, pohnat k soudu koho kvůli civilnímu sporu

legal: práv. take legal actionpodat žalobu, podniknout právní kroky

motion: make a motion to sthpodat návrh, podat podnět k čemu

patent: apply/file for a patent for/on sthpodat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na co

pending: práv. action is pendingžaloba je (podána) u soudu

performer: top performersti kdo podali nejlepší výkony

petition: file a divorce petitionpodat žádost o rozvod u soudu

place: place an advertisementpodat (si) inzerát

propose: propose a motionpředložit návrh, podat podnět

put in: put in a request for sthzažádat, podat žádost o co

report: give sb a report on sthpodat hlášení, (po)referovat komu o čem

return: make returns of sth to sbpodat přiznání k dani, přiznat co v daňovém přiznání

suit: file/bring a suit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

supply: práv. supply evidencepodat důkazy

explanation: give an explanation of sthvysvětlit co, podat vysvětlení čeho

hand: He handed it to me.Podal mi to.

third-degree: He was given the third degree.Pořádně ho zmáčkli., Podali si ho., Podrobili ho křížovému výslechu ...

podat: file a tax returnpodat daňové přiznání