Hlavní obsah

file [faɪl]

Podstatné jméno

  1. pořadač, složka, šanon, desky, kartotéka na dokumenty, záznamy ap.lever arch filepákový pořadač kroužkovýslang. mug filekartotéka fotografií zločinců
  2. on sth spis, záznamy, dokumenty o kom/čemcourt filessoudní spisy/akta
  3. výp.soubor počítačovývýp. backup filezáložní soubor
  4. voj.zástup při nástupu ap.

Podstatné jméno

  • pilníkwood filerašplehalf round filepůlkruhový pilník

Vyskytuje se v

bankruptcy: ekon. file for bankruptcypožádat o vyhlášení konkurzu

batch: výp. batch filedávkový soubor

binary: výp. binary filebinární soubor

cabinet: filing cabinetkartotéka skříň na spisy

complaint: file/lodge a complaint with sbpodat stížnost u koho

contiguous: výp. contiguous filessouvislé soubory na disku - nefragmentované

data: data filedatový soubor

divorce: práv. file for divorcezažádat o rozvod

filler: hovor. stadium fillertahák akce s velkým zájmem diváků

income tax: file an income tax returnpodat přiznání k dani z příjmu

lever: lever arch filekroužkový pořadač

manager: výp. file managersprávce souborů

motion: práv. file a motionpodat návrh písemně

patent: apply/file for a patent for/on sthpodat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na co

petition: file a divorce petitionpodat žádost o rozvod u soudu

scratch: výp. scratch filepracovní soubor

stadium: stadium-fillervelký tahák představení plnící stadiony

suit: file/bring a suit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho