Hlavní obsah

data [ˈdeɪtə or ˈdɑːtə]

Podstatné jméno

  • data, údaje, faktalze data is i data arecomputerized dataúdaje zpracované počítačemdata filedatový soubor

Vyskytuje se v

birth: date of birthdatum narození

corrupt: výp. corrupted datapoškozená data

date: closing datedatum uzávěrky

date: sell-by datedatum spotřeby na prodávaném zboží

day: name the dayurčit datum svatby, důležité události ap.

draft: ekon. date draftdata směnka

due: due datedatum splatnosti pohledávky ap., med. řádný termín porodu ap.

effective: effective datedatum účinnosti, datum nabytí platnosti

even: even datednešní datum

expiration: expiration dateden vypršení platnosti, AmE datum spotřeby zboží

expiry: expiry date, date of expirydatum vypršení platnosti, platnost do..., datum expirace

issue: date of issuedatum vystavení pasu ap.

maturity: on maturitypři splatnosti, k datu splatnosti

medium: music/data mediahudební/datové nosiče

recovery: data recoveryobnova dat

retrieval: data retrievalvyhledávání dat

retrieval: storage and retrieval systemssystémy pro uchování a vyhledávání dat

safety: safety data sheetbezpečnostní list

scientist: data scientistdatový vědec

tax: tax pointdatum/okamžik zdanitelného plnění

warehouse: data warehouseúložiště dat

datový: datový soubordata file

datum: dnešní datumtoday's date

datum: datum narozenídate of birth

fakturační: fakturační údajebilling/invoice data

narození: datum narozeníbirthdate, date of birth, zkr. DOB

obnova: obnova datdata recovery

platnost: datum vypršení platnostiexpiration date

přenos: výp. přenos datdata transfer

přesun: výp. přesun datdata transfer

spotřeba: datum spotřebyuse-by date, prodávaného zboží též sell-by date, minimální trvanlivost best before

statistický: statistické údajestatistical data, statistics

údaj: údajedata, podrobné též details

údaj: osobní údajepersonal data, podrobné personal details

úložiště: výp. úložiště datdata warehouse

výstupní: výstupní signál/data/souboroutput signal/data/file

zneužití: zneužití osobních údajůmisuse of personal data

dostat se: Dostali se k našim datům.They gained access to our data.

stanovit: Už jste stanovili datum?Have you set the date yet?

uložit: Chcete uložit data?Do you wish to save the data?