Hlavní obsah

data [ˈdeɪtə or ˈdɑːtə]

Podstatné jméno

  • data, údaje, faktalze data is i data arecomputerized dataúdaje zpracované počítačemdata filedatový soubor

Vyskytuje se v

birth: date of birthdatum narození

corrupt: poškozená datavýp. corrupted data

date: closing datedatum uzávěrky

day: name the dayurčit datum svatby, důležité události ap.

draft: ekon. date draftdata směnka

due: due datedatum splatnosti pohledávky ap., med. řádný termín porodu ap.

effective: effective datedatum účinnosti, datum nabytí platnosti

even: even datednešní datum

expiration: expiration dateden vypršení platnosti, AmE datum spotřeby zboží

expiry: expiry date, date of expirydatum vypršení platnosti, platnost do

issue: date of issuedatum vystavení pasu ap.

maturity: on maturitypři splatnosti, k datu splatnosti

medium: hudební/datové nosičemusic/data media

recovery: obnova datdata recovery

retrieval: vyhledávání datdata retrieval

safety: bezpečnostní listsafety data sheet

scientist: datový vědecdata scientist

tax: tax pointdatum/okamžik zdanitelného plnění

warehouse: úložiště datdata warehouse

data: data protection/processingochrana/zpracování dat

datový: datový soubordata file

datum: today's datednešní datum

fakturační: fakturační údajebilling/invoice data

narození: birthdate, date of birth, zkr. DOBdatum narození

obnova: data recoveryobnova dat

platnost: expiration datedatum vypršení platnosti

přenos: data transfervýp. přenos dat

přesun: data transfervýp. přesun dat

spotřeba: use-by date, prodávaného zboží též sell-by date, minimální trvanlivost best beforedatum spotřeby

statistický: statistické údajestatistical data, statistics

údaj: údajedata, podrobné též details

úložiště: data warehousevýp. úložiště dat

výstupní: output signal/data/filevýstupní signál/data/soubor

zneužití: zneužití osobních údajůmisuse of personal data

stanovit: Have you set the date yet?Už jste stanovili datum?

uložit: Do you wish to save the data?Chcete uložit data?