Hlavní obsah

birth [bɜːθ]

Podstatné jméno

  1. narození dítěte, poroddate of birthdatum narozeníat birthpři narozenífrom birthod narozeníbirth pangsporodní bolestiof low birthnízkého původu, neurozený
  2. přen.zrození, zrod, začátek

Vyskytuje se v

birthing: birthing centreporodní dům

certificate: birth/death/marriage certificaterodný/úmrtní/oddací list

control: birth control pillantikoncepční pilulka

live: med. live birthnarození živého dítěte

pang: birth pangsporodní bolesti

rate: birth/death rateporodnost/úmrtnost, míra porodnosti/úmrtnosti

term: birth at (full) termporod v (řádném) termínu

datum: date of birthdatum narození

list: birth/death/marriage certificaterodný/úmrtní/oddací list

místo: place of birthmísto narození

narození: birthdate, date of birth, zkr. DOBdatum narození

porodní: labour pains, birth pangsporodní bolesti

rodný: birth certificaterodný list

rok: year of birthrok narození

vznik: give rise/birth to sth, originate, constitute sthdát vznik čemu, vést ke vzniku čeho

prostý: humble origin, low birthprostý původ

ročník: What is your year of birth?Jaký jste ročník?

šlechtický: be of noble birthbýt šlechtického původu

vznešený: of noble birthvznešeného původu

birth: by birthrodem, původem