Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umístění) place(místečko) spot(k sezení) seat(území pro činnost) site(poloha) locationJe to místo volné?Is this seat free?Na tvém místě bych ...If I were you I would ...Jsme na místě. u cíleHere we are.místo činucrime scene, scene of the crimena místě(okamžitě) on the spot, right away, (činu, nehody ap.) at the scene
  2. (prostor) space, roomPotřebujeme více místa.We need more space/room.udělat komu/čemu místomake space for sb/sth
  3. (osada, obec ap.) place(lokalita) localitymísto narozeníplace of birthmísto pobytu(na dovolené) place of stay, (hledaného ap.) whereabouts, (cíl cesty) destinationmísto určení(place of) destination
  4. (část ap.) point, spot(pasáž) passageslabé místoweak point
  5. (zaměstnání ap.) job(pozice) post, positionbýt bez místabe joblessvolná (pracovní) místajob vacancies
  6. (v pořadí) place, positionmat. desetinné místodecimal place

Předložka

  • namístočeho instead of sth, koho in sb's steadsamotné instead se užívá jako uvození a na konci větyMísto toho šla domů.She went home instead.Místo mě tam šel on.He went there instead of me.místo tohoinstead

Vyskytuje se v

apply: žádat o místo, ucházet se o práciapply for a job

appointment: přijmout místo kohotake up an appointment as sb

balcony: místa na balkonbalcony seats

berth: postupové místo, zajištěný postup do play-offplayoff berth

check-in: místo odbavení, odbavovací přepážka na letišticheck-in (counter)

creation: tvorba pracovních místjob creation

crime: místo činuscene of the crime, crime scene

destination: místo pobytu (na dovolené), destinaceholiday destination

disk: místo/prostor na diskudisk space

disposal: skládka (odpadu), místo (určené) k likvidaci odpadu(waste) disposal site

door: cena (vstupenky) na místědoor price

fill: obsadit volné místofill a vacancy

frequented: nejnavštěvovanější místathe most frequented sites

grey: mezera, bílé místo v zákoně ap. - s nevyjasněnými zákonitostmigrey area

hit-and-run: řidič, který ujel/ujede z místa nehodyhit-and-run driver

in situ: ohledaný přímo na místěexamined in situ

interval: přechodná vyjasnění, místy jasno počasíbright intervals

job: volná pracovní místajob vacancies

kick: výkop z místasport. place-kick

make: uvolnit místomake place

part: slabé místoweak part

passenger: místo spolujezdce v autěpassenger seat

place: místo podnikání, provozovna, sídlo podnikuplace of business

position: zaujmout místo/pozici kde usadit se ap.position osf swh

post: místo učitele, učitelské místoteaching post

pot: tavicí kotlík, přen. místo mísení a střetávání kultur, názorů ap.melting pot

quarter: (místo na) nocleh, noční ubikace, přenocování, nocležiště, budník i pro zvířata v ZOO ap.night quarters

reporter: zpravodaj na místě (události), místní zpravodajon-the-spot reporter

reservation: (za)rezervovat si místo na comake a reservation for sth

residence: (místo) bydlištěplace of residence

rival: uchazeči o stejné místorival applicants

room: místo na hlavu v autěhead room

-saving: skladný, místo šetřícíspace-saving

scattered: místy/ojedinělé přeháňky o počasíscattered (rain) showers

scene: místo (zlo)činucrime scene, scene of the crime

site: archeologické naleziště, místo vykopávekarcheological site(s)

space: volné místo, mezera, vynechávka v textublank space

spot: znaménko krásy, přen. krásné místo město ap.beauty spot

staffing: obsazenost pracovních míststaffing levels

storage: úložný prostor, výp. (volné) místo, prostor pro uložení dat ap.storage space

swap: vyměnit si místa s kým dva lidéswap places with sb

take: zasednout komu místotake sb's seat

tight: sedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestanehovor. sit tight

top: stůl pro významné hosty, čestné místotop table

turn: půlobrat na místě přešlápnutím na lyžíchsport. kick turn

vacant: volné místovacant seat

winter: zimoviště, přezimovací místowintering place

blank: Vyplňte prázdná okénka., Doplňte do vynechaných míst. v textuFill in the blanks.

instead: Šel jsem tam místo něj.I went there instead of him.

misplaced: Vaše obavy nejsou na místě.Your concern is misplaced.

much: Nábytek zabírá tak mnoho místa.Furniture takes so much room.

rightful: místo v dějinách, které mu právem náležíhis rightful place in history

right: být ve správný čas na správném místěbe in the right place at the right time