Hlavní obsah

place [pleɪs]

Podstatné jméno

 1. místo lokalita, ne prostorThe place was a real mess.Byl tam strašný nepořádek.place of interestpamětihodnost, turistická zajímavostplace of businessmísto podnikání, provozovna, sídlo podnikuplace of employmentpracovištěekon. place of dispatch/mailingmísto odeslání/podání zásilkyekon. place of performancemísto plnění poskytnuté služby ap.BrE assisted placemísto dotované státem studijní ap.watering placenapajedloplace namemístní názevlose one's placeztratit se, ztratit nit v proslovu ap.
 2. podnik, zařízení, restaurace
 3. ob.někde, (ně)kamShe has no place to go.Nemá kam jít.Put it back to its place.Dej to zpátky na místo.
 4. místo k sezení ap.parking placeparkovací místomake placeudělat místo někomu
 5. pozice, místo v závoděplace betsázka na umístění mezi prvními třemi v dostihuget a placebýt přijat kam, dostat místo kde v týmu ap.
 6. for sth (správný) okamžik na co
 7. hovor.byt, dům něčí obydlíLet's go to my place.Pojďme ke mně.

Příslovce

 • hl. AmE go placeschodit za zábavoutake sb placesvzít koho za zábavou

Sloveso

 1. dát, umístit, položit co kamplace an order for sthzadat objednávku na coplace upon recordzaznamenat, zanést do záznamů, zaprotokolovat
 2. sb/sth dostat, uvést, zařadit koho/co kam do situace ap.place sb/sth at riskohrozit, vystavit riziku koho/co
 3. klást důraz ap., vložit důvěru, zodpovědnost ap.place emphasis on sthklást důraz na coplace blame on sbvinit koho, svalovat vinu na koho
 4. (za)řadit do skupiny ap.
 5. be placed umístit sebe placed AmE být druhý, umístit se jako druhý v závodě
 6. place an advertisementpodat (si) inzerátplace a betvsadit si na zápas ap.

Fráze

 1. take place konat se, odehrávat se kde
 2. all over the place všude (kolem) v daném místě, ve všech částech
 3. all over the place naprosto zmatený, roztěkaný
 4. change places with sb vyměnit si to, měnit, prostřídat se s kým
 5. click into place zapadnout, zapadat informace do sebe, vyjasnit se
 6. fall into place dobře vyjít, jít (to) samo, dopadnout podle představ události samy od sebe
 7. be going places být na nejlepší cestě to někam dotáhnoutout of placena nesprávném místě
 8. in place v účinnosti, zavedený do praxe, (již) fungující opatření ap.be in placefungovat, být uplatňován/zaveden/využíván systém ap.put sth in placezavést do praxe, uvést v účinnost co
 9. in place of sth namísto čeho použít ap.
 10. in places místy, na některých místech, tu a tam
 11. in sb's place na místě koho v něčí situaci
 12. in the first place v prvé řadě, za prvé, předevšímin the second placeza druhé
 13. it is not sb's place to nepřísluší komu aby něco dělal
 14. out of place nezapadající, nepatřičný, nezvyklý jakoby odjinud
 15. put sb in his place usadit koho, setřít, srazit koho

Vyskytuje se v

place: umístit se, AmE být druhý, umístit se jako druhý v závoděbe placed

resting place: místo posledního odpočinku hrob, hřbitov(final) resting place

rock: mezi dvěma ohni, mezi mlýnskými kameny každá z alternativ je nepříjemnábetween a rock and a hard place

arrest: zatknout, zajistit kohoplace sb under arrest

custody: svěřit/dát koho do výchovy/péče komuput/place sb in the custody of sb

demand: klást nároky na koho/coplace demands on sb/sth

grandma: u (mé) babičkyat (my) grandma's (place)

held: upevněný, připevněný čímheld in place by sth

house arrest: uložit komu domácí/být v domácím vězeníplace sb/be under house arrest

interdict: zakázat coplace an interdict on sth

jeopardy: vystavit nebezpečí, ohrozit co/kohoput/place sth/sb in jeopardy

kick: výkop z místasport. place-kick

make: uvolnit místomake place

manoeuvre: vymotat se z parkovištěmanoeuvre out of the parking place

mat: prostírání, prostírka pod talíře ap.place mat

mom: u (mé) mámy domaat (my) mom's (place)

monetary: finančně ohodnotit/vyčíslit coplace/put a monetary value on sth

mum: u (mé) mámy domaat (my) mum's (place)

order: zadat objednávkuplace an order

pizza: pizzeriehovor. pizza place

remotely: vzdálený, daleko se nacházejícíremotely placed

residence: (místo) bydlištěplace of residence

swap: vyměnit si místa s kým dva lidéswap places with sb

winter: zimoviště, přezimovací místowintering place

worship: svatyně, místo pro konání bohoslužebplace of worship

detention: vzít koho do vazbyplace sb in detention

emphasis: klást velký důraz na coplace/put/lay great emphasis on sth

haunted: Straší tam.The place is haunted.

rightful: místo v dějinách, které mu právem náležíhis rightful place in history

go: prorazit v kariéře ap.go places

right: být ve správný čas na správném místěbe in the right place at the right time