Hlavní obsah

first [fɜːst]

Číslovka

  1. (the) first prvníthe first few flakesprvních pár vloček
  2. (for) the first time poprvé, prvně

Zájmeno

  • the first poprvé, prvněIt was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

Podstatné jméno

  • a first poprvé první událost toho druhu

Vyskytuje se v

after: one after the other, one after anotherjedno po druhém, jedno za druhým, postupně

another: one anothervzájemně, navzájem, si, se

another: one sth after anotherjeden co za druhým

bit: not a bit, not one bitvůbec ne, ani trochu

day: one day, some day, one of these daysjednoho dne, jednou, někdy v budoucnu

each: each one ofsth každý z čeho, všichni co zdůraznění

egg: put all one's eggs in one basketsázet všechno na jednoho koně

for: for the first/second/last timepoprvé/podruhé/naposledy

hand: on the one handna jedné straně v porovnání

hell: a/one hell of sthneuvěřitelný, hrozný, jako hrom zdůraznění

hundred: a/one hundred per centstoprocentně, naprosto, úplně být si jistý, souhlasit ap.

instance: in the first instancenejdříve, nejprve, v první řadě

keep down: keep ( head) downpříliš na sebe neupozorňovat, moc se neukazovat

knock: knock into one, knock togetherpropojit, spojit co místnosti zbouráním zdi ap.

last: last in, first outmetoda LIFO, poslední přišel, první odejde o zaměstnancích při propouštění

light: first lightrozbřesk

mate: the (first) mateprvní důstojník na lodi - hned za kapitánem

mind: be of one mindbýt stejného názoru

next: as the next one/man/personjako každý (jiný)/druhý, jako všichni kdo

nineteenth: (one) nineteenthdevatenáctina

ninetieth: (one) ninetiethdevadesátina

ninth: (one) ninthof sth devítina čeho

number: one of our numberjeden z nás, náš člen z naší skupiny

number one: look out for number onemyslet hlavně na sebe, starat se především o sebe

odd: the odd (wo)man/one outodlišný (od ostatních), kdo nezapadá

one: (the) onejediný

one: onesti, lidé zástupné

one: as onejako jeden (muž)

one: be (a) one for sthbýt pro co, souhlasit s čím

one: for onenaopak, zase uvozuje jiný názor

one: in onev jednom, najednou sloučený

one: in ones and twospostupně

one: one after anotherjeden po druhém rychle po sobě

one: the one and onlyjedinečný herec, zpěvák ap.

one: one by onejeden po druhém, jeden za druhým, postupně ne najednou

one: one or twopár, několik

one-off: a one-off(zcela) ojedinělý případ, naprostá výjimka jež nastane jen jednou

one-piece: a one-piecejednodílné dámské plavky

piece: be (still) in one piecezůstat celý vyváznout v pořádku

place: in the first placev prvé řadě, za prvé, především

put: put one over on sbnapálit, dostat, převézt koho

put behind: put sth behind onepřenést se přes co, zapomenout na co, hodit za hlavu co nepříjemnou minulost ap.

refusal: first refusalon sth předkupní právo koho na co, přednostní právo získat co

same: one and the samejedno a totéž, jeden a tentýž

side: put sth to one sideodložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmu

sight: at first sightna první pohled zdání ap.

square: back to square oneznovu na začátku, znovu od píky v řešení problému ap.

thing: do sth first thingudělat co hned (na začátku)

thing: for one thinguž proto, že, mimo jiné jen jeden z mnoha důvodů

thing: one thing led to anothernějak se to seběhlo

time: at one timejednu dobu, svého času, kdysi v minulosti

whit: not a/one whit, no whitvůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za mák

wonder: a nine/one/seven-day wondersenzace s jepičím životem

act: one-act playjednoaktovka

ascent: first ascentprvovýstup

bout: one bout of exercise a weekjedno nárazové cvičení týdně

burn: first-degree/second-degree burnpopálenina prvního/druhého stupně

but: last but onepředposlední

but: next but onepřespříští

chosen: the chosen onevyvolený člověk

draught: in one draughtna jeden hlt, jedním hltem, hovor. na ex

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu

fare: single/AmE one-way farejednoduché jízdné

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

first aid: first-aid kit(příruční) lékárnička

first aid: first-aid post/stationstanice první pomoci, ošetřovna

first-degree: first-degree murderúkladná vražda

first person: first person narrativevyprávění v první osobě

first person: výp. first person game/shooterhra/střílečka z pohledu 1. osoby

fit: one size fits alluniverzální velikost u oděvu

fling: at one flingjedním vrzem, rázem, najednou

floor: AmE first floorpřízemí

flyer: first-time flyerčlověk, který poprvé letí/cestuje letadlem

gear: shift to first gearpodřadit na jedničku

go: in/at one gonaráz, najednou, na jeden zátah

great: be a great one for sthi iron. být na co, být skvělý v čem nadšený do jisté činnosti ap.