Hlavní obsah

pěkně

Vyskytuje se v

foukat: Venku pěkně fouká.There's a strong wind outside., It's pretty windy.

jako: pěkná jako obrázekas pretty as a picture

kromě: Kromě toho, že je pěkná, má ...Besides being beautiful she has ...

muset: Ta musí být pěkně hloupá!She must be pretty stupid!

naštvat se: Pěkně se na něj naštvala.She got pretty mad at him.

nával: Ve vlaku byl pěkný nával.The train was pretty packed/crowded.

opálit se: Pěkně se opálila.She got a nice tan.

pár: hovor. pěkných pár čehoquite a few sth

pěkný: pěkné počasínice/fine/fair weather

pěkný: pěkný balík peněza tidy sum of money, pretty penny

pěkný: pěkný zmatekfine mess

popořádku: všechno pěkně popořádkufirst things first

popovídat si: Pěkně jsme si popovídali.We had a nice talk.

užít: Pěkně si to užijte.Have fun., Enjoy yourselves.

výhled: mít pěkný výhled na cohave a nice view of sth

vynadat: Dostali pěkně vynadáno.They got a good dressing down.

zamávat: Pěkně to s ním zamávalo.He was pretty (much) shaken by it.

zlehka: (Pěkně) zlehka!Easy (does it)!

kaše: být v pěkné kašibe in a hot water