Hlavní obsah

rather

Předložka

  • rather than spíše než při srovnávání dvou věcí

Vyskytuje se v

I'd: I'd rather not do that.Raději bych to nedělal.

rather: rather thanspíše než při srovnávání dvou věcí