Hlavní obsah

fairly [ˈfeəlɪ]

Vyskytuje se v

fair: fair enough, butdobře, ale

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

hearing: give sb a (fair) hearingvyslechnout, poslechnout si koho

shake: a fair shakespravedlivé jednání u soudu ap.

share: (fair) shareof sth díl čeho na činnosti ap.

copy: fair/clean copyčistopis

deal: give sb a fair dealjednat s kým slušně

friend: fair-weather friendfalešný přítel, přítel z vypočítavosti

trade: fair tradespravedlivý obchod, vzájemně výhodný obchod, oboustranně bezcelní obchod

either: He was never either frank or fair.Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.

načisto: make a fair copy of sthpřepsat co načisto

poctivý: fair playpoctivá hra

prodejní: trade fairprodejní veletrh

slabý: the weaker/fair sexpřen. slabší pohlaví

veletrh: Brno Fairs and ExhibitionsBrněnské veletrhy a výstavy

křivdit: To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...Abychom mu nekřivdili ...

pěkný: nice/fine/fair weatherpěkné počasí

přepis: fair/clean copypřepis na čisto

slušně: He speaks decent English., His English is fairly good.Umí slušně anglicky.

spravedlivý: fair trialspravedlivý soud

každý: in all weathers, (in) fair (weather) and foulza každého počasí za všech okolností

účel: The end justifies the means., All's fair in love and war.Účel světí prostředky.