Hlavní obsah

share [ʃeə]

Podstatné jméno

  1. ekon.akcie, podíl na majetku firmyekon. common sharekmenová akcieekon. share dealerobchodník s akciemi, burzovní makléřekon. share capitalakciový kapitálekon. employee shareszaměstnanecké akcieekon. bearer shareakcie na majitele
  2. podíl z tržby, trhu ap.
  3. (fair) share of sth díl čeho na činnosti ap.

Vyskytuje se v

lion: the lion's share of sthnejvětší část čeho

share: (fair) shareof sth díl čeho na činnosti ap.

common: ekon. common shareskmenové akcie

earnings: earnings per sharezisk na akcii

employee: employee shareszaměstnanecké akcie

growth: fin. growth sharerůstová akcie

issue: share issueemise akcií

limited: company limited by shares(neveřejná) akciová společnost

ordinary: ekon. ordinary sharekmenová akcie

outstanding: ekon. outstanding sharesakcie v oběhu v držení akcionářů

preference: ekon. preference sharesprioritní akcie

divest: The company divested itself of foreign shares.Společnost se zbavila zahraničních akcií.

those: He owns those shares.On vlastní ty akcie.

cenný: securities, akciové stocks (and shares)ekon. cenné papíry

podíl: market shareekon. podíl na trhu, tržní podíl

většinový: majority share/shareholder/ownerekon. většinový podíl/akcionář/vlastník

dohromady: We will share it.Budeme to mít dohromady.

rozdělit se: We'll share the money.O peníze se rozdělíme.

sdílet: share sb's opinionsdílet čí názor

škodný: You will get your share.Nebudeš na tom škodný.