Hlavní obsah

rozdělit se

Dokonavé sloveso

  1. (na části) na co divide, split (up), break up in(to) sthCesta se rozdělila.The road divided.
  2. (podělit se) o co divide, split (up) sth between/among oneselves, share sthO peníze se rozdělíme.We'll share the money.Rozdělili se (o to).They split it among themselves.