Hlavní obsah

rozdělený

Vyskytuje se v

polovina: rozdělit co na polovinydivide sth into halves

půlka: rozdělit co na půlkydivide sth in(to) halves

přičemž: rozdělený do tří skupin přičemž jedna je ...divided into three groups, one being ...

rozdělit: rozdělit co na polovinydivide sth into halves, halve sth

rozdělit se: Cesta se rozdělila.The road divided.

rozdělit se: O peníze se rozdělíme.We'll share the money.

rozdělit se: Rozdělili se (o to).They split it among themselves.

break: break bulkrozdělit hromadný náklad zboží, začít vykládat loď

bulk: break bulkzačít s vykládkou z lodi, rozdělit náklad do menších částí

distributed: (un)evenly distributed(ne)rovnoměrně rozdělený

distribution: ekon. wealth distributionrozdělení bohatství

separation: polit. separation of powersrozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudní

sunder: be sunderedbýt rozdělený/rozštěpený názorově ap.

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.