Hlavní obsah

rozdělení

Vyskytuje se v

polovina: rozdělit co na polovinydivide sth into halves

půlka: rozdělit co na půlkydivide sth in(to) halves

přičemž: rozdělený do tří skupin přičemž jedna je ...divided into three groups, one being ...

rozdělit: rozdělit co na polovinydivide sth into halves, halve sth

rozdělit se: Cesta se rozdělila.The road divided.

break: rozdělit hromadný náklad zboží, začít vykládat loďbreak bulk

bulk: začít s vykládkou z lodi, rozdělit náklad do menších částíbreak bulk

distributed: (ne)rovnoměrně rozdělený(un)evenly distributed

distribution: rozdělení bohatstvíekon. wealth distribution

separation: rozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudnípolit. separation of powers

sunder: být rozdělený/rozštěpený názorově ap.be sundered

come between: Peníze nás nikdy nerozdělí.Money can never come between us.