Hlavní obsah

break [breɪk]

Slovesopt broke, pp broken

 1. rozbít (se), zlomit (se), přelomit (se), roztrhnout (se), přetrhnout (se)break into piecesrozbít (se) na kusybreak apartrozpadnout se, rozštěpit se, rozložit se celekbreak campsbalit táborbreak bulkrozdělit hromadný náklad zboží, začít vykládat loď
 2. porušit (se), rozrušit, rozpraskat povrch, obal ap.break the watervynořit se na hladinu, vyskočit nad hladinubreak open sthnásilím otevřít, rozbít obal
 3. porouchat (se), polámat (se), pokazit (se) stroj
 4. porušit, přestoupit, nedodržet co zákon, slibbreak faith with sb/sthzradit koho/co, zpronevěřit se komu/čemubreak one's wordporušit slovobreak the lawporušit zákon
 5. break free of sth osvobodit se, odpoutat se od čeho, uvolnit se z čehobreak jailuprchnout z vězeníbreak looseutrhnout se, utéct, odpoutat se pes ap.
 6. prolomit, udělat průlom, proklestitbreak the silenceprolomit ticho
 7. with sb/sth rozejít se s kým/čím, přerušit styky s kým
 8. break the habitodvyknout si zlozvyku ap.break sb of doing sthodnaučit koho dělat co
 9. for sth dát si přestávku na co čaj ap.
 10. přerušit svoji cestu ap.
 11. zbrzdit, zmírnit pád, náraz
 12. vyjít najevo, prasknout, provalit se v tisku ap.
 13. sth to sb (šetrně) prozradit, sdělit co komu špatnou zprávu
 14. překonat, zlomit rekord ap.
 15. rozluštit kód

Vyskytuje se v

break: osvobodit se, odpoutat se od čeho, uvolnit se z čehobreak free of sth

break down: rozložit co reakcí - na složky ap.break sth down

break in: zaučit, zaškolit koho na novou práci, činnost ap.break sb in

break up: ztrácet se signál při hovoru přes mobilní telefonbe breaking up

broke: přijít na mizinu, zbankrotovatgo broke

faith: zradit koho/co, zpronevěřit se komu/čemu, nedodržet slibbreak faith with sb/sth

ground: vkročit na panenskou půdu, učinit něco průkopnickéhobreak new ground

heart: zlomit srdce komu nešťastnou láskoubreak sb's heart

ice: prolomit ledybreak the ice

silence: about sth přestat mlčet, (konečně) promluvit o čem již dále netajitbreak one's silence

wind: (u)pšouknout si, (u)prdnout sibreak wind

bank: rozbít bank ve hřebreak the bank

breaking: mimořádné zprávybreaking news

broken: rozbít se, zlomit seget broken

broken-hearted: mít zlomené srdcebe broken-hearted

bulk: začít s vykládkou z lodi, rozdělit náklad do menších částíbreak bulk

contact: přerušit spojení s kýmbreak contact with sb

cover: vylézt z úkrytu, opustit úkrytbreak cover

deadlock: dostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáníchbreak the deadlock

enter: násilím vniknout kampráv. break and enter sth

even: padesátiprocentní šanceeven break

free: osvobodit se, vymanit sebreak free

gallop: dát se do tryskubreak into gallop

home: rozvrácená rodinabroken home

law: porušit zákonbreak the law

line: čárkovaná/přerušovaná/vlnitá/čerchovaná čáradashed/broken/wavy/dash-and-dot line

loose: utrhnout se, uvolnit se, vyrvat se zvíře, člověkbreak loose

lucky: (troška) štěstí příznivý obrat ve vývoji událostíBrE lucky break

marital: rozpad manželstvímarital break-up

off: odlomit (se)break off

peace: (na)rušit klid/mír/veřejný pořádekbreak the peace

prison: útěk z vězeníprison break

routine: vytržení z rutinybreak from routine

rule: porušit pravidlabreak the rules

seal: rozlomit pečeťbreak a seal

service: prolomení podánísport. service break

sound barrier: překonat rychlost zvukubreak the sound barrier

spring: jarní prázdniny hl. na VŠspring break

stone: naprosto švorcstone-broke

strain: pevnost v tahu lana ap.tech. breaking strain

take: dát si pauzutake a break

truce: porušit příměříbreak a truce

vow: porušit (svůj) slibbreak one's vow

bone: zlomená kostbroken bone

careful: Dávej pozor ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.

clean: nadobro opustit koho/comake a clean break with sb/sth

demonstration: rozehnat demonstracibreak up a demonstration

have: On to rozbil, že?He has broken it, hasn't he?

minute: pětiminutová pauzaa five minute break

neck: zlomit vazbreak the neck

promise: porušit čí slibbreak one's promise

record: překonat rekordbreak the record

short: dát si krátkou pauzutake a short break

logjam: přinést posun v patové situaci, odstranit překážku v komunikaci ap.publ. break the logjam

bez, beze: bez přestáníincessantly, ceaselessly, nonstop, dnem i nocí (a)round the clock, all the time, without a break

bod: bod zlomucritical point, ekon. hranice rentability break-even point

čára: přerušovaná/čárkovaná/tečkovaná/čerchovaná čárabroken/dashed/dotted/dash-and-dot line

dovolená: mateřská dovolenámaternity leave, přerušení kariéry baby break

jarní: jarní prázdninyspring break, BrE half-term (holidays)

kus: rozbít co na kusybreak sth into pieces

lomený: stav. lomený obloukpointed/broken/lancet arch

mateřský: mateřská dovolenámaternity leave, hovor. baby break

naskočit: komu naskočila vyrážkasb broke/came out in a rash

pauza: dát si (krátkou) pauzutake a (short) break

polední: polední přestávkalunch break, midday break

pravidlo: porušit pravidlabreak the rules

prázdniny: jarní prázdninyspring break, BrE half-term (holidays)

přejít: přejít do klusubreak into a trot

překonat: překonat rychlost zvukubreak the sound barrier

překročit: překročit zákonbreak/violate/infringe the law

přerušovaný: přerušovaná čárabroken/dashed line

přestávka: (školní) přestávkaBrE break, AmE recess

udělat: udělat si přestávkutake a (short) break, pause

útěk: útěk z vězeníbreakout, escape from jail/prison, jailbreak, prison break

back: zdolat nejobtížnější část čeho úkolubreak the back of sth

vabank: hrát vabankgo for broke

vybourat: vybourat díru v čembreak a hole in sth

zákon: porušit zákonbreak/violate the law

zdrhnout: zdrhnout z vězeníbreak out (of prison)

lámaný: mluvit lámanou angličtinouspeak broken English

létat: Když se kácí les, lítají třísky.You can't make an omelette without breaking eggs.

mutovat: Mutuje.His voice is breaking.

odnaučit: Odnaučil ho tomu zlozvyku.He broke him of the habit.

peníze: Jsem úplně bez peněz.I am broke.

polámat: Polámal si žebra.He broke his ribs.

porouchat se: Porouchalo se nám auto.Our car broke down.

porušit: porušit pravidla/smlouvubreak the rules/a contract

pozor: Dávej pozor, ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.

přerazit: Přerazil mi nos.He has broken my nose.

přerušit: přerušit mlčeníbreak the silence

rekord: zlomit/překonat rekordbreak the record

rozbít: rozbít co na kouskybreak sth into pieces

rozbít se: Talíř se rozbil na kusy.The plate broke into pieces.

rozednít se: Když se rozednělo ...When dawn broke ...

rozednívat se: Rozednívá se.The day is dawning/breaking., It's dawn/daybreak.

rozvrácený: děti z rozvrácených rodinchildren from broken homes

ruka: zlomit si rukubreak one's arm

rvát: To mi rve srdce.That breaks my heart.

se, si: Zlomil si palec.He broke his thumb.

skrýš: vylézt ze skrýše, opustit skrýšcome out of hiding, break cover

střep: skleněné střepyglass fragments, pieces of broken glass

svítat: Svítá.The dawn/day is breaking., It's dawn., The sun is rising.

upadnout: Upadla a zlomila si ruku.She fell and broke her arm.

vaz: zlomený vazbroken neck

vyrážka: Udělala se mu vyrážka.He broke out in rash.

zhroutit se: nervově se zhroutitbreak down, have a nervous breakdown

zlomený: Mám zlomenou nohu.My leg's broken., I have a broken leg.

zlomit: Zlomil si ruku.He broke/fractured his arm.

zlomit se: Větev se zlomila.The branch broke.

buď: Je to buď a nebo.It's make or break., It's do or die.

koruna: nemít ani korunu, smrdět korunoube broke, be penniless, not have two pennies to rub together

kramle: vzít kramle utécttake to one's heels, make off, AmE take a powder, do bezpečí make a break, hovor. skedaddle, BrE slang. scarper

mizina: být na miziněbe broke

polít: Polil ji studený pot.She broke out in a cold sweat.

srdce: zlomit komu srdcebreak sb's heart

šos: hovor. Polib mi šos!Eat my shorts!, dej pokoj Give me a break!, Lay off me!, vulg. Up yours!

trop: hop nebo tropdo or die, make or break, death or glory, kill or cure, win or bust

vindra: nemít ani vindrunot have a penny, be broke

zlámat: zlámat si/komu vazbreak one's/sb's neck