Hlavní obsah

zákon

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (právní norma) law(schválený dokument) act(ustanovení) statuteschválit zákonpass a lawnávrh zákonabillsbírka zákonůhl. BrE statute book, legal codeporušit zákonbreak/violate the law
  2. (vědecký princip) law(princip) principlefyz. gravitační zákonlaw of gravityfyz. Archimedův zákonArchimedes' principleMurphyho zákon zákon schválnostiAmE Murphy's/BrE Sod's Law
  3. (ustálená norma) (set) rule, law(zásada) principlenepsaný zákonunwritten lawzákon džunglethe law of the jungle
  4. (část bible) bibl. testamentbibl. Starý/Nový zákonthe Old/New Testament

Vyskytuje se v

dodržovat: dodržovat zákonabide by the law, respect the law

chráněný: chráněný autorským zákonem/autorskými právycopyrighted, protected by copyright

konflikt: konflikt se zákonembrush with the law

litera: litera zákonathe letter of the law

muž: muž zákonalawman

návrh: návrh zákonabill

nový: náb. Nový zákonNew Testament

předloha: předloha zákona(draft) bill

překročit: překročit zákonbreak/violate/infringe the law

rovnost: rovnost před zákonemequality before the law, isonomy

sbírka: práv. sbírka zákonůhl. BrE statute book, zákoník (legal) code

schválnost: zákon schválnostihl. BrE Sod's Law, Murphy's Law

starý: bibl. Starý zákonthe Old Testament

školský: školský zákoneducation law

vládní: vládní návrh zákonagovernment bill

znění: ve znění zákona ...as amended by act ...

omlouvat: Neznalost zákona neomlouvá.Ignorance of the law is no excuse.

sporný: sporný zákoncontroversial law

abortion: interrupční zákonabortion law/act

age of consent: hovor. být ještě pod zákonembe under the age of consent

average: zákon pravděpodobnostithe law of averages

break: porušit zákonbreak the law

company: firemní právo, zákon o (obchodních) společnostechpráv., ekon. company law

competition: zákony na/úřady pro ochranu hospodářské soutěžecompetition laws/authorities

emigration: emigrační zákonyemigration laws

energy: zákon zachování energielaw of conservation of energy

enforce: prosazovat právo/zákonenforce the law

enforcement: policista, muž zákonalaw enforcement officer

environmental: zákony na ochranu životního prostředíenvironmental legislation

equality: rovnost před zákonemequality before the law

extent: podle všech příslušných zákonů stíhaný ap., v plném rozsahu zákonato the fullest extent of the law

feudal: feudální zákonfeudal law

general: zákon s obecnou platnostípráv. general act

gravity: gravitační zákonfyz. law of gravity

homestead: zákon o přidělování půdy osadníkům 1862Homestead Act

immigration: imigrační úředník/politika/zákonyimmigration officer/policy/laws

joule: Joulův zákonJoule's law

large: zákon velkých čísellaw of large numbers

law: prosazování zákona, prosazení práva, AmE policie, pořádkové složkylaw enforcement

legally: mít ze zákona povinnost udělat cobe legally obliged to do sth

loophole: mezera v zákoněloophole in the law

moral: mravní zákonmoral law

omnibus: souhrnný návrh zákonaomnibus bill

outside: v rozporu se zákonem, nezákonně, nezákonnýoutside the law

parliament: zákon schválený parlamentemBrE Act of Parliament

principle: zákon zachování energieprinciple of conservation of energy

proposal: předložit sněmovně návrh (zákona)lay a proposal before the House

protect: zákonem chráněnýprotected by law

restrictive: stále přísnější zákonyincreasingly restrictive laws

Samaritan: zákon chránící před žalobami zdravotnický personál ap.Good Samaritan Law/Act

set: stanovit zákonem coset sth by an act

sunshine: zákon o přístupnosti oficiálních dokumentů veřejnosti, zákon o svobodě informacíAmE sunshine law

wrongdoing: zločin, porušení zákonacriminal wrongdoing

contradictory: dva protichůdné zákonytwo contradictory laws

date back: Tento zákon vznikl již v 15. stol.This law dates back to the 15th century.

obey: Zákony se musí dodržovat.The law must be obeyed.

underpin: Zákony, na nichž je založen/stojí apartheid...The laws which underpin apartheid...

zákon: návrh zákonabill