Hlavní obsah

nový

Přídavné jméno

  1. (nově vzniklý) new(nastupující do úřadu ap.) incoming(zbohatlík ap.) nouveauCo je nového?What's new/the news?jako novýas good as newnejnovější verzethe latest version, (aktualizovaná) updated versionnejnovější zprávy poslední dostupnéthe latest news, (reportáž ap.) newsflash
  2. (jiný než dosud) new(originální) novel(čerstvý, neotřelý) fresh(dosud neznámý) unheard ofnáb. Nový zákonNew TestamentŠťastný Nový rok!Happy New Year!
  3. (další)často také předponou re-nové zpracováníremake

Vyskytuje se v

zbrusu: zbrusu novýbrand/spanking new

cesta: razit (novou) cestu v čemblaze a trail in sth

koření: nové kořeníallspice, pimento

razit: přen. razit (novou) cestublaze a trail

rok: šťastný Nový rokHappy New Year

Skotsko: Nové SkotskoNova Scotia

svět: Starý/Nový světthe Old/New World

šťastný: Šťastný Nový rokHappy New Year

úděl: ekon. Nový úděl program F.D.RooseveltaNew Deal

utvořit: utvořit nový rekordset a new record

Vánoce: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Merry Christmas and a Happy New Year!

vdechnout: vdechnout (nový) život čemubreathe (new) life into sth

vydání: první/nové/nejnovější/knižní vydánífirst/new/latest/book edition

zákon: bibl. Starý/Nový zákonthe Old/New Testament

dovolit si: Nemůžeme si dovolit novou ledničku.We can't afford a new fridge.

načerpat: načerpat novou energiirecharge one's batteries

nahrát: nahrát nové album skupina ap.record/make a new album

objevit: Objevil novou planetu.He discovered a new planet.

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

úryvek: úryvek z nové knihyextract from a new book

vyzkoušet: vyzkoušet nové metodytry new methods

naučit: Starého psa novým kouskům nenaučíš.You can't teach an old dog new tricks.

black: All Blacksragbyový reprezentační tým Nového Zélandu

Christmas: Merry Christmas and a Happy New Year!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

date: be of recent datebýt poměrně nový nedávno vzniklý

entrant: ekon. new entrantnový konkurent na trhu

fresh: fresh startnový začátek s čistým štítem ap.

home: set up homeusadit se, zařídit si (nový) domov

jobless: (initial) jobless claims(nové) žádosti o podporu v nezaměstnanosti ekonomický ukazatel v USA

latest: latest newsnejnovější zprávy

launch: launch outvydat se novým směrem, hovor. rozšoupnout se, utratit balík

minted: newly/freshly mintedúplně/zbrusu nový

OEM: OEM version= verze (vybavení) dodávaná spolu s novým počítačem

reader: gather new readerszískávat nové čtenáře

recent: more recentnovější, pozdější později vzniklý ap.

recent: most recentposlední, nejnovější události ap.

see: BrE see in the New Yearpřivítat nový rok být vzhůru přes půlnoc

sensation: sensation seekinghledání nových vzrušujících/silných zážitků

spanking: spanking newzbrusu nový

strange: be strange to sthnevyznat se kde, v čem, být nezkušený v čem/nový kde

stranger: be a stranger swhnevyznat se, být nový, neznat to (dobře) kde

university: redbrick universitynová univerzita oproti starým jako Oxford ap.

a, an: We've got a new car.Máme nové auto.

afford: I can't afford a new car.Nemohu si dovolit nové auto.

buy: $5,000 buys a new car.Za 5 000 dolarů lze koupit nové auto.

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

happening: latest happeningsnejnovější dění/události

have: Oscar had a new bicycle.Oskar měl nové kolo.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

news: hovor. What's the news?Co je nového?

place: New measures were put in place.Byla zavedena nová opatření.

set: He set a new record.Vytvořil nový rekord.

showcase: The new film will be showcased at ...Nový film se představí na...

unreadable: His latest novel is unreadable.Jeho nejnovější román se nedá číst.

very: the very latestten nejnovější, nejposlednější

broom: New broom sweeps clean.Nové koště dobře mete.