Hlavní obsah

další

Vyskytuje se v

skládačka: i přen. další díl (do) skládačkyanother piece of the puzzle

průtah: bez (dalších) průtahůwithout (further) delay

přinést: Přines mi další sklenici.Get me another glass.

připojit se: Připojilo se k nám pár dalších lidí.We were joined by a few other people.

vystřídat: Další skupina je přišla vystřídat.Another group came to relieve them.

zabránit: zabránit dalším škodámprevent further damage

okolek: bez dalších okolkůwithout further ado

extra: without extrasbez dalších výloh

forward: ekon. carry forwardpřevést (na další stranu) v účetnictví ap.

further: without further adobez dalších okolků

outstanding: práv. outstanding offencesdalší zločiny za něž může být ještě daná osoba stíhána

picnic: AusE picnic race (meeting)= závody v přírodě spojené s další společenskou zábavou

treatment: follow-up treatmentnásledná/další léčba, doléčování

after: the day afterden poté, další den

another: We're going to have another baby.Budeme mít další dítě.

get: Go and get me another glass.Běž a přines mi další sklenici.

get in: I can't get in two more courses a week.Další dva kurzy v týdnu nezvládnu.