Hlavní obsah

další

Vyskytuje se v

průtah: bez (dalších) průtahůwithout (further) delay

přinést: Přines mi další sklenici.Get me another glass.

připojit se: Připojilo se k nám pár dalších lidí.We were joined by a few other people.

vystřídat: Další skupina je přišla vystřídat.Another group came to relieve them.

zabránit: zabránit dalším škodámprevent further damage

okolek: bez dalších okolkůwithout further ado

extra: bez dalších výlohwithout extras

forward: převést (na další stranu) v účetnictví ap.ekon. carry forward

further: bez dalších okolkůwithout further ado

outstanding: další zločiny za něž může být ještě daná osoba stíhánapráv. outstanding offences

picnic: = závody v přírodě spojené s další společenskou zábavouAusE picnic race (meeting)

treatment: následná/další léčba, doléčování, doléčenífollow-up treatment

after: den poté, další denthe day after

another: Budeme mít další dítě.We're going to have another baby.

get: Běž a přines mi další sklenici.Go and get me another glass.

další: a další ve výčtuand others