Hlavní obsah

přinést

Dokonavé sloveso

  1. (donést) komu co bringhovor. get(skočit pro) fetch sb sthMám vám přinést ...?Shall I bring you ...?Přines mi další sklenici.Get me another glass.
  2. přen.(zprávu ap.) co bring sthpřen.(otisknout článek) runpřen.(sdělit) communicate
  3. přen.(mít za následek) co bring (about)přen.(způsobit) produce, cause sth

Vyskytuje se v

omluvenka: provide a written excusepřinést omluvenku

přinést si: bring sth with onepřinést si s sebou co

dobrota: Be so kind and fetch me ...Buď té dobroty a přines mi...

dovolit si: I took the liberty of bringing ...Dovolil jsem si přinést ...

ovoce: bear fruitpřen. přinést (své) ovoce

fetch: fetch sb sth, sth for sbpřinést komu co, zajít komu pro co

offering: make an offeringpřinést oběť, obětovat bohům

sacrifice: make sacrifice(s)přinést oběť, přinášet oběti, něco obětovat

story: run a storypřinést reportáž

bring: Who has brought it?Kdo to přinesl?

get: Go and get me another glass.Běž a přines mi další sklenici.

herself: She brought it herself.Přinesla to sama.

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.

logjam: publ. break the logjampřinést posun v patové situaci, odstranit překážku v komunikaci ap.

přinést: Shall I bring you ...?Mám vám přinést ...?