Hlavní obsah

snést

Dokonavé sloveso

  1. (vydržet) co (with)stand, endure, bear(zátěž též) take sth, put up with sth(tolerovat) tolerate sthJá už to nesnesu.I can't take it any more.Materiál snese vysoké namáhání.The material withstands high strain.snést srovnání s čímstand/bear comparison with sb/sth
  2. (vystát) koho stand sb, put up with sb(jen v záporu) abide sb
  3. (nošením shromáždit) co pile up, heap up, collect sth
  4. (dopravit dolů) co take/carry/get sth down(sem, k mluvčímu též) bring sth down
  5. (vejce) co lay sth

Vyskytuje se v

srovnání: snést srovnání s čímbear comparison with sth

odklad: To nesnese odkladu.It can't be delayed., It is extremely urgent., It allows no delay.

pomyšlení: Nesnesu pomyšlení, že ...I can't bear to think that ...

bear: bear comparison with sthsnést srovnání s čím

stick: hovor. can't stick itnemoci to snést/vydržet

take: I can't take it (anymore)!Už to nevydržím!, Už to nesnesu!