Hlavní obsah

heap [hiːp]

Vyskytuje se v

ant: ant heapmraveniště kupa

spoil: spoil tip/heapvýsypka, halda, odval, kypa vyvezená hlušina z dolu ap.

heap: heap(s)of sth hovor. spousta, moře, hromada čeho času ap.