Hlavní obsah

reduce [rɪˈdjuːs]

Vyskytuje se v

reduced: reduced (in price)zlevněný

absurdum: reduced to absurditydovedený ad absurdum

redukční: slimming diet, (weight) reducing dietredukční dieta

stáhnout: snížit gain on sb, reduce sb's margin/lead, dohnat catch up with sbstáhnout čí náskok

zvýhodněný: at a reduced priceza zvýhodněnou cenu

popel: The city was reduced to ashes.Město lehlo popelem.

zmenšit: reduce the number of sthzmenšit počet čeho

lehnout: be reduced to ashes, burn down, go up in smokelehnout popelem

reduce: be reducedto doing sth být donucen k čemu ponižujícímu ap.